Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

EN 1073-2 Radyoaktif Kirlenmeye Karşı Koruyucu Giysiler - Bölüm 2: Parçacık Radyoaktif Kirlenmeye Karşı Havalandırmayan Koruyucu Giysiler İçin Gereklilikler ve Test Yöntemleri

EN 1073-2 Radyoaktif Kirlenmeye Karşı Koruyucu Giysiler - Bölüm 2: Parçacık Radyoaktif Kirlenmeye Karşı Havalandırmayan Koruyucu Giysiler İçin Gereklilikler ve Test Yöntemleri

Bir Avrupa standardı olan EN 1073-2 standardında, kullanan kişiyi partikül radyoaktif kirlenmeye karşı koruyan havalandırılmamış koruyucu giyecekler için gereksinimler açıklanmakta ve test yöntemleri sunulmaktadır. Bu tür giyecekler, kullanıcının sadece vücudunu, kollarını ve bacaklarını korumaya yöneliktir. Ancak kullanıcının başka bölgeleri için koruma sağlayan, örneğin botlar, eldivenler ve koruyucu solunum ekipmanları gibi aksesuarlarla birlikte kullanılmaktadır. Bu bölgeler için koruma gereklilikleri, diğer Avrupa standartlarında yer almaktadır. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: EN 1073-2 Radyoaktif bulaşmaya karşı koruyucu giysi - Bölüm 2: Parçacık formunda radyoaktif bulaşmaya karşı havalandırmasız koruyucu giysi için kurallar ve deney yöntemleri.

EN 1073-2 Radyoaktif Kirlenmeye Karşı Koruyucu Giysiler - Bölüm 2: Parçacık Radyoaktif Kirlenmeye Karşı Havalandırmayan Koruyucu Giysiler İçin Gereklilikler ve Test Yöntemleri

Bu standart, iyonlaştırıcı radyasyona karşı koruma ve hastaların teşhis ve tedaviye yönelik önlemlerle radyoaktif maddelerle kontaminasyona karşı korunması için geçerli değildir.

Radyoaktif kirlenmeye karşı koruyucu giyecek, cilde ve gerekirse solunum sistemine radyoaktif kirlenmeye karşı koruma sağlamayı amaçlayan koruyucu giyecekleri ifade etmektedir. Partikül radyoaktif kirlenmeye karşı havalandırmasız koruyucu giyecek ise, sadece vücuda partikül radyoaktif kontaminasyondan koruma sağlamayı amaçlayan ve dahili havalandırma ve pozitif basınç sağlamak için temiz hava verilmeyen giyeceklerdir.

Radyoaktif kirlenmeye karşı havalandırılmamış koruyucu giyecekler, EN ISO 13688 standardında yer alan genel şartlara uygun olmak zorundadır (EN ISO 13688 Koruyucu giyecekler - Genel özellikler). Bu standarda göre, koruyucu giyeceklerin ergonomileri, zararsızlığı, beden ölçülerinin gösterilişi, eskimesi, uyumluluğu ve işaretlenmesine yönelik bilgilerin genel performans gerekliliklerini kapsaması gerekmektedir.

Koruyucu giyecek tasarlanırken, koruyucu giysinin giyilmesi ve çıkarılması kolay olmalı ve kontaminasyon riskini ve fizyolojik stresi en aza indirecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu tür giyecekler tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir özellikte tasarlanabilir.

Uzun yılların kazandırdığı deneyim ile kuruluşumuz, talep eden işletmelere, eğitimli ve uzman bir kadro ile malzemelerin laboratuvar hizmetleri çerçevesinde, EN 1073-2 Radyoaktif kirlenmeye karşı koruyucu giysiler, parçacık radyoaktif kirlenmeye karşı havalandırmayan koruyucu giysiler için test hizmetleri de vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.