Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

ASTM F1868-17 Terleme Sıcak Plakası Kullanılarak Giyim Malzemelerinin Isıl ve Buharlaşmaya Karşı Direnci İçin Standart Test Yöntemi

ASTM F1868-17 Terleme Sıcak Plakası Kullanılarak Giyim Malzemelerinin Isıl ve Buharlaşmaya Karşı Direnci İçin Standart Test Yöntemi

Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından geliştirilen ASTM F1868-17 standardında, giyeceklerin üretiminde kullanılan kumaşların, filmlerin, kaplamaların, köpüklerin ve derilerin, çok katmanlı düzenekler dahil olmak üzere, kararlı durum koşulları altında ısıl direnci ve buharlaşma direncinin ölçümüne yönelik bir test yöntemi sunulmaktadır. Bu ölçüm yönteminde değerler, içsel termal direnç için 0,002-0,5 Km2/W ve iç buharlaşma direnci için 0,0-1,0 kPam2/W arasındadır. Bu standardın tam ismi şu şekildedir: ASTM F1868-17 Terleme sıcak plakası kullanılarak giyim malzemelerinin ısıl ve buharlaşmaya karşı direnci için standart test yöntemi.

ASTM F1868-17 Terleme Sıcak Plakası Kullanılarak Giyim Malzemelerinin Isıl ve Buharlaşmaya Karşı Direnci İçin Standart Test Yöntemi

Çok katmanlı tasarımlar dahil kumaşlar, filmler, kaplamalar, köpükler ve derilerin sağladığı ısıl direnç ve buharlaşma direnci, koruyucu giyecek sistemlerinin üretiminde, kullanım için uygunluğunun belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Ancak insanlar ve çevreleri arasındaki termal değişim, kumaşların, filmlerin, kaplamaların, köpüklerin ve çok katmanlı montajlar dahil derilerin sabit durum direnç değerlerine ilave olarak çok sayıda faktörü içeren son derece karmaşık bir konudur. Bu yüzden, bir sıcak plaka üzerinde ölçülen ısıl direnç değerleri ve buharlaşma direnci değerleri, belli bir giyecek uygulaması için belli bir malzemenin veya sistemin göreceli değerini göstermekte veya göstermemektedir. Bu ölçüm değerleri giyecek performansının olası bir göstergesi olsa da, kumaşlar test edilerek elde edilen ölçümlerin, giyeceklerin performansı ile kanıtlanmış bir ilişkisi bulunmamaktadır. Giyecek ağırlığı, örtüsü, uyum sıkılığı ve benzeri unsurlar, bu test yöntemi ile ölçülen kumaşlar veya kumaş düzenekleri arasındaki görünür farklılıkları en aza indirmekte, hatta etkisiz duruma getirmektedir.

Isı direnci ve giyeceklerin buharlaşma direnci, ASTM F1291 ve ASTM F2370 standartlarında açıklanan test yöntemlerine uygun olarak, bir ortam odasında ısıtılmış bir manken kullanılarak da ölçülmektedir.

Uzun yılların kazandırdığı deneyim ile kuruluşumuz, talep eden işletmelere, eğitimli ve uzman bir kadro ile malzemelerin laboratuvar hizmetleri çerçevesinde, ASTM F1868-17 Terleme sıcak plakası kullanılarak giyim malzemelerinin ısıl ve buharlaşmaya karşı direnci için standart test hizmetleri de vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.