Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Eldiven CE Uygunluk - PPE Direktifi

Eldiven CE Uygunluk - PPE Direktifi

Çeşitli sektörlerde, yapılan işe uygun eldivenleri seçmek, genellikle tehlikeli maddeler söz konusu olduğunda çok önemlidir. Bu malzemeler genelde elleri tahriş eden, yakan veya toksik kimyasallar, biyolojik maddeler, elektrik kaynakları veya aşırı soğuk veya sıcak nesnelerden oluşmaktadır. Ayrıca kesikler, burkulmalar ve delinmeler gibi travmatik yaralanmalar da meydana gelmektedir. Çok çeşitli tehlikelerle birlikte, kişisel koruyucu ekipma olarak kullanılan çok çeşitli eldivenler bulunmaktadır.

Eldiven CE Uygunluk - PPE Direktifi

Küçük kimyasal işlemlerde genel olarak lateks, nitril, neopren eldivenler kullanılmaktadır. Bu eldivenler malzemeler ile temas ve sıçrama tehlikelerine karşı korumaktadır.

Kaplamalı eldivenler, genelde kesilmelere ve aşınmalara karşı koruma sağlamaktadır. Ayrıca küçük bir sıçrama koruması sunmaktadır.

Özel eldivenler ise, çeşitli tehlikelere karşı koruma sağlamaktadır. Örneğin titreşim önleyici eldivenler,kaynak eldivenleri ya da elektrikli eldivenler gibi.

Avrupa Biliği ülkelerinde yayınlanan 89/686/EEC sayılı Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi, kişisel koruyucu ekipmanın üretimi, ithalatı, dağıtımı, piyasaya sunulması ve denetimine yönelik esasları kapsamaktadır. Ülkemizde bu direktif esas alınarak, tüketicilere sunulan kişisel koruyucu ekipmanın tasarımı ve üretiminde, kullanıcıların sağlık ve güvenliğinin korunmasına ve kişisel koruyucu ekipmanın serbest dolaşımına ilişkin esasları düzenlemek amacı ile Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği yayınlanmıştır.

Söz konusu yasal düzenlemeler, koruyucu eldivenler için üç risk seviyesi belirtmektedir: minimum risk, orta risk ve ölümcül risk.

Minimum seviyede risk taşıyan basit işlerde kullanılan eldivenler için üretici firmalar kendi imkanları ile test ve belgelendirme yapabilmektedir. Bu tür eldivenler CE işareti taşımak zorundadır.

İyi seviyede kesik, delinme ve aşınma performansı gerektiren genel kullanıma yönelik eldivenler orta seviyede risk taşıyan işler için üretilmektedir. Bu eldivenler onaylanmış bir kuruluş tarafından test edilmekte ve belgelendirilmektedir. CE işareti kullanma yetkisi bu kuruluşlarca verilmektedir.

Karmaşık tasarımlara sahip eldivenler genelde ölümcül risk taşıyan işlerde kullanılmaktadır. Bu eldivenler de onaylanmış bir kuruluş tarafından test edilmekte ve belgelendirilmektedir. CE işareti kullanma yetkisi bu kuruluşlarca verilmektedir.

Yıllardır çok geniş bir yelpazede gerçekleştirdiği test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları ile her sektörden işletmelere destek olmaya çalışan kuruluşumuz, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, eldiven test hizmetleri çerçevesinde, eldiven CE uygunluk ve Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi test hizmetleri de vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.