Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

ISO 22196 Plastikler ve Diğer Gözeneksiz Yüzeyler Üzerindeki Antibakteriyel Aktivitenin Ölçülmesi

ISO 22196 Plastikler ve Diğer Gözeneksiz Yüzeyler Üzerindeki Antibakteriyel Aktivitenin Ölçülmesi

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan ISO 22196 standardında, antibakteriyel ile muamele edilmiş plastiklerin ve ürünlerin diğer gözeneksiz yüzeylerinin (ara ürünler dahil) antibakteriyel aktivitesini değerlendirmeye yönelik bir test yöntemi sunulmaktadır. Bu test yönteminin, bakterilerin antibakteriyel tedaviler olmadan gözeneksiz yüzeyler üzerindeki etkilerini ve yayılmasını değerlendirmek için kullanılması amaçlanmamıştır. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: ISO 22196 Plastikler ve diğer gözeneksiz yüzeylerdeki antibakteriyel aktivitenin ölçümü.

ISO 22196 Plastikler ve Diğer Gözeneksiz Yüzeyler Üzerindeki Antibakteriyel Aktivitenin Ölçülmesi

Bu arada ISO 846 standardı, ISO 22196 standardında kapsananlardan farklı olan, gözeneksiz yüzeyler üzerindeki bakterilerin etkilerini ve yayılmasını değerlendirmek için bir test yöntemi açıklamaktadır.

Biyolojik bozulmanın ve kokunun önlenmesi gibi antibakteriyel işlemlerin ikincil etkileri, standart kapsamına girmemektedir. Bu standardın, örneğin plastik malzemelerin biyolojik olarak parçalanabilirliğini belgelemek veya iddia etmek için bir test yöntemi olarak kullanılması amaçlanmamıştır.

Yüzeyleri kaplanmış veya lamine edilmiş olsa bile antibakteriyel işlem görmüş tekstil ürünleri bu standardın kapsamına girmemektedir. Bu tür ürünler ISO 20743 standardı kapsamındadır (EN ISO 20743 Tekstil - Antibakterial aprelenmiş kumaşlarda antibakteriyel aktivitenin tayini).

Ayrıca fotokatalitik malzemeler de bu standardın kapsamına girmemektedir. Bu tür ürün ve malzemeler ISO 27447 kapsamındadır (ISO 27447 İnce seramikler, gelişmiş seramikler, gelişmiş teknik seramikler - Yarı iletken fotokatalitik malzemelerin antibakteriyel aktivitesi için test yöntemi).

Potansiyel olarak tehlikeli olan mikroorganizmaların kullanılması yüksek derecede teknik yeterlilik gerektirmektedir ve yasal düzenlemelere tabidir. Bu test yöntemi, sadece mikrobiyolojik teknikler eğitimi almış kişiler tarafından uygulanmalıdır. Ayrıca dezenfeksiyon, sterilizasyon ve kişisel hijyen uygulamalarına kesinlikle uymak gerekmektedir.

Bir antibakteriyel ajan (biyosit) ile oluşturulan antibakteriyel ürünler, büyümenin meydana gelebileceği koşullar mevcut olduğu zaman, ürünlerin yüzeylerinde bakteri büyümesini bastırmaktadır. Yüzeyleri temiz ve sağlıklı tutumakta ve ayrıca ajanın difüzyonunu düşürerek çevre üzerindeki etkiyi en aza indirmektedir.

Uzun yılların kazandırdığı deneyim ile kuruluşumuz, talep eden işletmelere, eğitimli ve uzman bir kadro ile malzemelerin laboratuvar hizmetleri çerçevesinde, ISO 22196 Plastikler ve diğer gözeneksiz yüzeyler üzerindeki antibakteriyel aktivitenin ölçülmesi test hizmetleri de vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.