Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

EN 1650 Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Gıda, Endüstriyel, Evsel ve Kurumsal Alanlarda Kullanılan Kimyasal Dezenfektanların ve Antiseptiklerin Fungisidal veya Maya Öldürücü Aktivitesinin Değerlendirilmesi İçin Kantitatif Süspansiyon Testi

EN 1650 Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Gıda, Endüstriyel, Evsel ve Kurumsal Alanlarda Kullanılan Kimyasal Dezenfektanların ve Antiseptiklerin Fungisidal veya Maya Öldürücü Aktivitesinin Değerlendirilmesi İçin Kantitatif Süspansiyon Testi

Bir Avrupa standardı olan EN 1650 standardında, sert su ile seyreltildiği zaman veya kullanıma hazır ürünler söz konusu olduğunda, homojen ve fiziksel olarak stabil bir preparat oluşturan kimyasal dezenfektan ve antiseptik ürünlerin fungisit veya maya öldürücü aktivitesi için minimum gereksinimler açıklanmakta ve bir test yöntemi sunulmaktadır. Bu test yönteminde ürünler sadece yüzde 80 veya daha düşük konsantrasyonda test edilmektedir.

EN 1650 Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Gıda, Endüstriyel, Evsel ve Kurumsal Alanlarda Kullanılan Kimyasal Dezenfektanların ve Antiseptiklerin Fungisidal veya Maya Öldürücü Aktivitesinin Değerlendirilmesi İçin Kantitatif Süspansiyon Testi

Bu standart, tıbbi olarak dezenfeksiyonun endike olduğu alanlar ve durumlar dışında, gıda, endüstriyel, evsel ve kurumsal alanlarda kullanılan ürünler için geçerlidir.

Kısaca EN 1650 test yöntemi, antivirüsün belirlenmesinde kullanılan bir Avrupa standardıdır. Bu standart, Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından geliştirilen ASTM E2315 standardında çok benzemektedir.

Kısaca EN 1650 test yönteminde mantar kültürleri büyütülmekte ve daha sonra sıvı test maddesine aşılanmaktadır. Aşılamadan önce mantar kültürleri, temiz veya kirli koşulları simüle etmek için seyreltilmektedir. Çözelti karıştırılmakta, ardından bir veya daha fazla temas süresi dinlenmeye bırakılmaktadır. Temas süreleri geçtikten sonra, karışımın numuneleri nötralize edilmekte ve sıradan mikrobiyolojik seyreltme ve kaplama teknikleri kullanılarak değerlendirilmektedir. Test sonunda popülasyonlar, mikrobiyal azalmayı belirlemek için karşılaştırılmaktadır.

EN 1650 test yöntemi çok çeşitli alanlarda kullanılacak dezenfektanlar için uygulanmaktadır. Uygun bir müdahale edici maddenin eklenmesi, test maddesi için daha gerçekçi bir test ortamı oluşturmaktadır.

Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: EN 1650 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler - Gıda, sanayi, evsel ve endüstriyel alanlarda kullanılan kimyasal dezenfektanlar ve antiseptiklerde mantar oluşması veya mayalanmanın değerlendirilmesi - Deney yöntemi ve özellikler (faz 2, adım 1).

Uzun yılların kazandırdığı deneyim ile kuruluşumuz, talep eden işletmelere, eğitimli ve uzman bir kadro ile malzemelerin laboratuvar hizmetleri çerçevesinde, EN 1650 Gıda, endüstriyel, evsel ve kurumsal alanlarda kullanılan kimyasal dezenfektanların ve antiseptiklerin fungisidal veya maya öldürücü aktivitesinin değerlendirilmesine yönelik süspansiyon test hizmetleri de vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.