Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

EN 14476 Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Tıbbi Alanda Virüsidal Aktivitenin Değerlendirilmesi İçin Kantitatif Süspansiyon Testi - Test Yöntemi ve Gereksinimleri

EN 14476 Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Tıbbi Alanda Virüsidal Aktivitenin Değerlendirilmesi İçin Kantitatif Süspansiyon Testi - Test Yöntemi ve Gereksinimleri

Bir Avrupa standardı olan EN 14476 standardında, kimyasal dezenfektanlar ve antiseptiklerin virüsidal aktivite için minimum gereksinimler açıklanmakta ve bir test yöntemi sunulmaktadır. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: EN 14476+A2 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler - Tıpta kullanılan kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler için virüs öldürme nicel süspansiyon deneyi - Deney yöntemi ve gerekler (faz 2, adım 1).

EN 14476 Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Tıbbi Alanda Virüsidal Aktivitenin Değerlendirilmesi İçin Kantitatif Süspansiyon Testi - Test Yöntemi ve Gereksinimleri

Söz konusu standart, sert su ile seyreltildiği zaman veya kullanıma hazır ürünler söz konusu olduğunda, homojen ve fiziksel olarak stabil bir preparat oluşturan kimyasal dezenfektan ve antiseptik ürünlerin fungisit veya maya öldürücü aktivitesi için minimum gereksinimler açıklamakta ve bir test yöntemi sunmaktadır. Bu test yönteminde ürünler sadece yüzde 80 veya daha düşük konsantrasyonda test edilmektedir.

EN 14476 standardı, tıbbi alanda hijyenik el ovma, hijyenik el yıkama, daldırma yoluyla alet dezenfeksiyonu, silme, püskürtme, su basma veya diğer yollarla yüzey dezenfeksiyonu ve tekstil dezenfeksiyonu gibi alanlarında kullanılan ürünler için geçerlidir. Bu standart, dezenfeksiyonun tıbbi olarak endike olduğu alanlar ve durumlar için geçerlidir. Bu tür endikasyonlar hasta bakımında ortaya çıkmaktadır. Örneğin, hastanelerde, sağlık kuruluşlarında, diş tedavi merkezlerinde, okul kliniklerinde, anaokullarında, huzurevlerinde, işyerinde ve evlerde. Bu standart, hastalara doğrudan ürün sağlayan çamaşırhane ve mutfak gibi hizmetleri de kaspsamaktadır.

Bu arada EN 14885 standardı, çeşitli testlerin birbirleri ile olan ilişkilerini açıklamakta ve detaylı öneriler sunmaktadır (TS EN 14885 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler - Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler için Avrupa standardlarının uygulanması).

Birçok işletme, çevresel koşullara maruz kaldığı zaman virüslere karşı antimikrobiyal performansı belirlemek için EN 14476 testi ile birlikte dayanıklılık testleri de talep etmektedir. Bu testlerde genelde serum, kan veya sert su kullanılmaktadır.

Uzun yılların kazandırdığı deneyim ile kuruluşumuz, talep eden işletmelere, eğitimli ve uzman bir kadro ile malzemelerin laboratuvar hizmetleri çerçevesinde, EN 14476 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptiklerin, tıbbi alanda virüsidal aktivitelerinin değerlendirilmesine yönelik kantitatif süspansiyon test hizmetleri de vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.