Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

EN 13727 Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Tıbbi Alanda Bakterisidal Aktivitenin Değerlendirilmesi İçin Kantitatif Süspansiyon Testi - Test Yöntemi ve Gereksinimleri

EN 13727 Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Tıbbi Alanda Bakterisidal Aktivitenin Değerlendirilmesi İçin Kantitatif Süspansiyon Testi - Test Yöntemi ve Gereksinimleri

Bir Avrupa standardı olan EN 13727 standardında, kimyasal dezenfektanların ve antiseptiklerin bakterisidal aktivitesi için minimum gereksinimler açıklanmakta ve bir test yöntemi sunulmaktadır. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: EN 13727+A2 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler - Nicel süspansiyon deneyi - Tıbbi alanda bakteri öldürme etkinliğinin değerlendirilmesi için - Deney yöntemi ve gerekler (aşama 2, basamak 1).

EN 13727 Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Tıbbi Alanda Bakterisidal Aktivitenin Değerlendirilmesi İçin Kantitatif Süspansiyon Testi - Test Yöntemi ve Gereksinimleri

Bu standart, sert su ile seyreltildiği zaman veya kullanıma hazır ürünler söz konusu olduğu zaman, homojen ve fiziksel olarak stabil bir müstahzar oluşturan kimyasal dezenfektan ve antiseptik ürünlerin bakterisidal aktivitesi için minimum gereksinimler açıklamakta ve bir test yöntemi sunmaktadır. Bu test yönteminde ürünler sadece yüzde 80 veya daha düşük konsantrasyonda test edilmektedir. Bazı özel durumlarda ise modifiye edilmiş bir yöntem ile testler, yüzde 97 konsantrasyonda gerçekleştirilmektedir.

EN 13727 standardı, tıbbi alanda hijyenik el ovma, hijyenik el yıkama, cerrahi el ovma, cerrahi el yıkama, daldırma yoluyla alet dezenfeksiyonu, silme, püskürtme, su basma veya diğer yollarla yüzey dezenfeksiyonu ve tekstil dezenfeksiyonu gibi alanlarında kullanılan ürünler için geçerlidir. Bu standart, dezenfeksiyon veya antisepsinin tıbbi olarak endike olduğu alanlar ve durumlar için geçerlidir. Bu tür endikasyonlar hasta bakımında ortaya çıkmaktadır. Örneğin, hastanelerde, sağlık kuruluşlarında, diş tedavi merkezlerinde, okul kliniklerinde, anaokullarında, huzurevlerinde, işyerinde ve evlerde. Bu standart, hastalara doğrudan ürün sağlayan çamaşırhane ve mutfak gibi hizmetleri de kaspsamaktadır.

Bu arada EN 14885 standardı, çeşitli testlerin birbirleri ile olan ilişkilerini açıklamakta ve detaylı öneriler sunmaktadır (TS EN 14885 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler - Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler için Avrupa standardlarının uygulanması).

Uzun yılların kazandırdığı deneyim ile kuruluşumuz, talep eden işletmelere, eğitimli ve uzman bir kadro ile malzemelerin laboratuvar hizmetleri çerçevesinde, EN 13727 Kimyasal dezenfektanların ve antiseptiklerin bakterisidal aktivitesinin değerlendirilmesine yönelik kantitatif süspansiyon test hizmetleri de vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.