Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

EN 13624 Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Tıbbi Alandaki Fungisidal veya Mayasidal Aktivitenin Değerlendirilmesi İçin Kantitatif Süspansiyon Testi - Test Yöntemi ve Gereklilikleri

EN 13624 Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Tıbbi Alandaki Fungisidal veya Mayasidal Aktivitenin Değerlendirilmesi İçin Kantitatif Süspansiyon Testi - Test Yöntemi ve Gereklilikleri

Bir Avrupa standardı olan EN 13624 standardında, kimyasal dezenfektanların ve antiseptiklerin fungisidal veya mayasidal aktiviteleri için minimum gereksinimler açıklanmakta ve bir test yöntemi sunulmaktadır. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: EN 13624 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler - Tıp alanında kullanılan cihazlarda kullanılan kimyasal dezenfektanların mantar öldürme etkinliğinin değerlendirilmesi için nicel süspansiyon deneyi - Deney yöntemi ve gerekler (aşama 2, basamak 1).

EN 13624 Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Tıbbi Alandaki Fungisidal veya Mayasidal Aktivitenin Değerlendirilmesi İçin Kantitatif Süspansiyon Testi - Test Yöntemi ve Gereklilikleri

Bu standart, sert su ile seyreltildiği zaman veya kullanıma hazır ürünler söz konusu olduğu zaman, homojen ve fiziksel olarak stabil bir müstahzar oluşturan kimyasal dezenfektan ve antiseptik ürünlerin bakterisidal aktivitesi için minimum gereksinimler açıklamakta ve bir test yöntemi sunmaktadır. Bu test yönteminde ürünler sadece yüzde 80 veya daha düşük konsantrasyonda test edilmektedir. Bazı özel durumlarda ise modifiye edilmiş bir yöntem ile testler, yüzde 97 konsantrasyonda gerçekleştirilmektedir.

Antiseptikler, enfeksiyon riskini önlemek veya sınırlamak için mikroorganizmaları öldürerek veya inhibe ederek canlı dokuların tedavisini sağlayan maddeler veya müstahzarlar olarak tanımlanmaktadır. Bu ürünler, amaçlarını gerçekleştirmek için alkoller, oksidanlar ve organik asitler gibi aktif maddeleri içermektedir. Bu maddelerin amacı, deri yüzeyinde mikrobiyal kolonizasyonu kontrol etmektir. Antiseptik solüsyonların, farklı organik koşullarda, farklı antibakteriyel ve antifungal özellikleri bulunmaktadır.

Özellikle pandemi dönemlerinde, hastanelerde bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyon risklerini en aza indirmek için yüzeylerin, aletlerin ve ellerin etkili dezenfeksiyonu kritik önem taşımaktadır. En uygun dezenfektanların seçilmesi, bunların doğru uygulanması ve mikroorganizmaları inaktive etme veya öldürme yeteneklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Oldukça çeşitli dezenfektan formülasyonları bulunmaktadır ve amaçlandıkları kullanım için en uygun dezenfektanların seçilmesini ve daha sonra doğru şekilde kullanılmasını sağlamak çok önemlidir.

Uzun yılların kazandırdığı deneyim ile kuruluşumuz, talep eden işletmelere, eğitimli ve uzman bir kadro ile malzemelerin laboratuvar hizmetleri çerçevesinde, EN 13624 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptiklerin fungisidal veya mayasidal aktivitelerinin değerlendirilmesine yönelik kantitatif süspansiyon test hizmetleri de vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.