Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

ASTM E2613-14 Yetişkinlerin Parmak Pedleri Kullanarak Hijyenik El Yıkama ve El Ovucu Maddelerinin Mantarları Ortadan Kaldıran Etkinliğini Belirlemeye Yönelik Standart Test Yöntemi

ASTM E2613-14 Yetişkinlerin Parmak Pedleri Kullanarak Hijyenik El Yıkama ve El Ovucu Maddelerinin Mantarları Ortadan Kaldıran Etkinliğini Belirlemeye Yönelik Standart Test Yöntemi

Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından geliştirilen ASTM E2613-14 standardında, hijyenik el yıkama ve el ovucu ajanların ellerdeki mantar kontaminasyon seviyesini azaltma yeteneğini değerlendirmeye yönelik bir test yöntemi sunulmaktadır. Bu test yöntemi, biyogüvenlik seviyesi 2’de potansiyel olarak bulaşıcı ajanlar ile çalışmak üzere tasarlanmış ve donatılmış tesislerde mikrobiyoloji eğitimi almış kişiler tarafından uygulanmalıdır. Bu test yöntemi uygulanırken, insan deneklerin korunmasına yönelik yasal düzenleme esaslarına mutlaka uymak gerekmektedir.

ASTM E2613-14 Yetişkinlerin Parmak Pedleri Kullanarak Hijyenik El Yıkama ve El Ovucu Maddelerinin Mantarları Ortadan Kaldıran Etkinliğini Belirlemeye Yönelik Standart Test Yöntemi

Söz konusu in vivo test prosedürü, hijyenik el yıkama veya el ovucu ajanların, test amaçlı kontamine olmuş ellerde mantar bulaşmasını ortadan kaldırma yeteneğini tespit etmek amacı ile tasarlanmıştır. Bir test sırasında iki başparmak ve sekiz parmak pedinin hepsi kullanılmaktadır. Bu test yöntemi esasen mantarlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır, ancak virüslere karşı ASTM E1838 standardı ve bakterilere karşı ASTM E2276 standardı da ayrıca uygulanmaktadır.

ASTM E2613-14 standardında açıklanan test yöntemi, cerrahi el fırçalamalarının (ASTM E1115 standardı) veya ameliyat öncesi cilt hazırlıklarının (ASTM E1173 standardı) test edilmesini kapsamamaktadır.

Kullanarak hijyenik el yıkama ve el ovucu maddelerinin (el antiseptiklerinin) mikrobisidal aktivitelerini değerlendirmek içinuygulanan in vitro taşıyıcı testleri, süspansiyon testleri, zaman öldürme eğrileri ve minimum inhibe edici konsantrasyonlarını belirlemekte ve belli bir formülasyonun antimikrobiyal spektrumunu ve etki hızını göstermektedir.

El hijyeni protokollerinin ve ürünlerinin mikrobiyal çapraz bulaşmayı ve enfeksiyonları önlemedeki etkililiğini değerlendirmek için klinik araştırmalar sürmektedir. Avrupa ülkelerinde el antiseptiklerini test etmek için en yaygın olarak kullanılan laboratuar temelli in vivo yöntemler, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından geliştirilmektedir. ABD’de ise bu tür formülasyonlar, ASTM standartlarında yer almaktadır.

Uzun yılların kazandırdığı deneyim ile kuruluşumuz, talep eden işletmelere, eğitimli ve uzman bir kadro ile malzemelerin laboratuvar hizmetleri çerçevesinde, ASTM E2613-14 Yetişkinlerin parmak pedleri kullanarak hijyenik el yıkama ve el ovucu maddelerinin mantarları ortadan kaldıran etkinliğini belirlemeye yönelik standart test hizmetleri de vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.