Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

EN IEC 61340-4-3 Elektrostatik - Bölüm 4-3: Özel Uygulamalar İçin Standard Deney Metotları: Ayakkabı

EN IEC 61340-4-3 Elektrostatik - Bölüm 4-3: Özel Uygulamalar İçin Standard Deney Metotları: Ayakkabı

Temeli bir Avrupa standardı olan ve Uluslararası Standartlar Örgütü’ne (ISO) bağlı bir kuruluş olan Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından yayınlanan EN IEC 61340-4-3 standardında, insanlar üzerindeki elektrostatik potansiyelin kontrolünde kullanılan ayakkabıların elektrik direncini belirlemeye yönelik gereksinimler açıklanmakta ve test yöntemleri sunulmaktadır. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: EN IEC 61340-4-3 Elektrostatik - Bölüm 4-3: Özel uygulamalar için standard deney metotları: ayakkabı.

EN IEC 61340-4-3 Elektrostatik - Bölüm 4-3: Özel Uygulamalar İçin Standard Deney Metotları: Ayakkabı

Söz konusu standartta, tek başına ayakkabının elektrik direncini ölçmek için bir test yöntemi açıklanmaktadır. Bu standart, yeni ayakkabılar için bir yeterlilik testi veya kabul testi olarak, kullanımdaki ayakkabılar içinse periyodik bir test yöntemi olarak hizmet etmektedir.

EN IEC 61340-4-3 standardı, kişisel güvenlik gereklilikleri içermemektedir. Ancak buna rağmen, tüm iş yerlerinde bu standart kapsamında kullanılan ayakkabılar, çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik ilgili yasal düzenlemeler tarafından düzenlenmektedir.

Elektriksel direnç ölçüm teknikleri uygulanabilir olsa da, yalıtımlı ayakkabılar bu standardın kapsamına girmemektedir.

Bu standardın son yapılan güncellemesinde, ayakkabıların elektrostatik iletken veya elektrostatik dağıtıcı olarak sınıflandırılması ve laboratuvar testleri için çevre sınıfları kaldırılmıştır. Bunun yerine ön koşullandırma, koşullandırma ve uygulanacak testler için bir dizi koşul getirilmiştir. Diğer taraftan ayakkabının içine yerleştirilen karşı elektrotun direncini ölçmek için IEC 61340-2-3 standardına yapılan referans kaldırılmıştır.

Statik elektrik, iki malzeme birbirleri ile temas ettiği zaman üretilmektedir. Temas sırasında bazı elektrik yükleri bir malzemeden diğerine geçerek dağılmaktadır. Bu durumda bir malzeme poitif yüklenirken diğer malzeme negatif yüklenmiş olmaktadır. Malzemeler elektriği uzaklaştırabilirse, yükler dağılır ve yeniden birleşir ve statik elektrik etkileri fark edilmeyecek kadar küçük olur. Ancak yükler daha hızlı ayrılırsa, elektrostatik yük miktarı oluşmaktadır.

Yıllardır çok geniş bir yelpazede gerçekleştirdiği test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları ile her sektörden işletmelere destek olmaya çalışan kuruluşumuz, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, eldiven test hizmetleri çerçevesinde, EN IEC 61340-4-3 ayakkabılarda elektrostatik yük test hizmetleri de vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.