Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Suudi Arabistan İhracat İçin Uygunluk Değerlendirme Programı

Suudi Arabistan İhracat İçin Uygunluk Değerlendirme Programı

İthalatçı ülkenin resmi makamları tarafından zorunlu kılınmışsa, sevkiyat öncesi denetimlerin yapılması kaçınılmazdır. Bu yoldan ihracatçı firma tarafından temin edilen ürünlerin fiyatının, gerçek değeri yansıtması, standart dışı ürünlerin ülkeye girişinin önlenmesi ve gümrük idareleri tarafından yapılacak kontrollerin asgariye indirilmesi hedeflenmektedir. Bugün birçok ülke belli bir değerin üzerinde veya değerine bakılmaksızın ithal edilen tüm ürünler için uygunluk sertifikası (CoC, certificate of conformity) programlarının uygulanmasını talep etmektedir. Bazı ülkeler ise sadece belli ürünler için bu tür bir değerlendirme çalışması talep etmektedir. Bu sertifikasyon programları ile ürünler, ihracatçı ülkeden sevk edilmeden önce test ve analizlere tabi tutulmakta ve ilgili standartlara uygun olduğu doğrulanmaktadır.

Suudi Arabistan İhracat İçin Uygunluk Değerlendirme Programı

Bu değerlendirme hizmetleri genel olarak tarafsız ve bağımsız hareket eden üçüncü taraf yetkili kuruluşlar tarafından verilmektedir. Çoğu durumda, ithalatçı firmalar, değerlendirme yapacak kuruluşu kendileri belirlemektedir.

Suudi Arabistan’da ticari kullanıma yönelik bazı ürünler için ürün uygunluk programı, eski adı SASO olan Suudi Arabistan Standartlar Örgütü tarafından uygulanmaktadır. Suudi Arabistan’a ihraç edilen bazı tüketici ürünleri için, uluslararası akredite laboratuvarlar tarafından düzenlenen bir uygunluk sertifikası (CoC) gerekmektedir. Bu süreç sayesinde belli ürünlerin ithal işlemleri daha hızlı yapılmaktadır. Bu belgenin düzenlenmiş olması, tüketicilere bu ürünlerin potansiyel güvenlik tehlikelerinden arınmış olduğu ve kullanıma uygun olduğuna yönelik güvence sağlandığı anlamına gelmektedir. Bu uygulama kişisel gönderiler, geçici ithalatlar ve sınırlı miktarda numuneler için gerekli değildir.

Genel olarak Suudi Arabistan ihracat için uygunluk değerlendirme programının amaçları şu şekilde sıralanabilir: toplum sağlığını korumak, tüketici güvenliğini sağlamak, ulusal güvenliği sağlamak, dini ve kamu ahlakını korunmak, doğal çevreyi korumak ve insanları yanıltan uygulamaları önlemek.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, uygunluk değerlendirme programları kapsamında, Suudi Arabistan ihracat için uygunluk değerlendirme programı hizmetleri de sağlanmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.