Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Gabon İhracat Uygunluk Belgesi

Gabon İhracat Uygunluk Belgesi

Bir Afrika ülkesi olan Gabon’da resmi kuruluşlar, ülkedeki tüketiciler için ithal edilen ürünlerin kalitesi ve güvenliği konusunda güvence sağlamak ve bu ürünlerin gümrüklerden hızlıca ve kolayca çekilmesini sağlamak amacı ile, kısaca PROGEC adı verilen Gabon uygunluk değerlendirmesi programını uygulamaya sokmuştur. Gabon’a ihracat yapmak isteyen firmaların bu programın gerekliliklerine uyması gerekmektedir. Aksi durumda malların gümrükten çekilmesi, geri çevrilmesi veya fazladan başka masraflara katlanılması gibi ciddi problemler yaşanabilir.

Gabon İhracat Uygunluk Belgesi

Her sevkiyat işleminde ihraç edilen ürünlere bir uygunluk sertifikası (CoC, certificate of conformity) eşlik etmek zorundadır. Bu belgeyi yetkili kuruluşlar vermektedir. Gümrük yetkilileri belgeye rağmen uyumluluğu doğrulamak için sevkiyatlardan rastgele örnekler alabilir ve inceleyebilir.

Gabon’da insanların hayat refahı arttıkça ihtiyaçları da çeşitlenmektedir. Bu yüzden Gabonlu tüketicileri koruma sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan resmi kuruluşlar, uygunluk değerlendirme programı uygulamaktadır. Bu program ile teknik düzenlemelere, zorunlu standartlara ve onaylı eşdeğer uluslararası standartlara uygunluk sağlanmakta ve ülkeye ithal edilecek ürünlere bir uygunluk değerlendirme ve doğrulama prosedürü uygulanmaktadır.

Bu değerlendirme programı kapsamına giren başlıca ürünler şunlardır:

  • Makinalar, mekanik cihazlar, elektrikli ve elektronik ürünler
  • Yapı ürünleri ve kimyasal ürünler
  • Tıbbi cihazlar, vücut bakım ve sağlık ürünleri, oyuncaklar

Uygulama dışında bırakılan ürünler ise şunlardır: ticari değeri ve olmayan paketler, ticari örnekler, resmi kuruluşlardan veya uluslararası kuruluşlardan tanınmış kişilere ve hayır kurumlarına gönderilen ürünler, kişisel hediyeler ve kişisel eşyalar, afet durumunda yabancı resmi kuruluşlardan gönderilen insani mallar, diplomatik kuruluşlara yönelik ürünler ve bağışlar ve dış fonlarla satın alınan ürünler.

Program kapsamındaki ürünlerin yürürlükteki Gabon veya uluslararası standartlara uygunluğu, yetkili kuruluşlar tarafından düzenlenecek uygunluk sertifikası ve test belgelerinde gösterilecektir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, uygunluk değerlendirme programları kapsamında, Gabon ihracat uygunluk belgesi hizmetleri de sağlanmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.