Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

ENEC Sertifikasyonu

ENEC Sertifikasyonu

Alınan bütün önlemlere, çıkarılan yasal düzenlemelere ve yayınlanan ulusal ve uluslararası standartlara rağmen çok sayıda elektrikli ürün, hala güvenli bulunmamaktadır.

ENEC Sertifikasyonu

1992 yılında kurulmuş olan ve “Avrupa’da güvenli elektrik ürünü için” sloganı ile faaliyet gösteren ENEC sertifikasyon programı, Avrupa standartlarına uygunluğu gösteren, elektrikli ürünler için yüksek kaliteli bir Avrupa markasıdır. ENEC, Avrupa elektrik normları belgelendirme anlamına gelen European Norms Electrical Certification ifadesinden türetilmiş bir kısaltmadır. Kısaca elektrik ve elektronik ürünlerde yer alan bir güvenlik işaretidir. Bu işaret, Avrupa ulusal belgelendirme kuruluşlarından biri tarafından ürünün onaylanmış olduğunu kanıtlamaktadır.

ENEC işaretleme programı, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen Yeni Yasama Çerçevesi’nin gereksinimlerini karşılamaktadır (765/2008 sayılı regülasyon ve 768/2008/EC sayılı karar).

ENEC markası, Avrupa piyasasına giren elektrikli ve elektronik ürünlerin güvenliğini sağlamak bakımından güçlü bir araç olmaktadır. Bu program çerçevesinde sertifikasyon süresi boyunca, ürün teknik verileri ve üretici ve dağıtıcı firmaların sorumlulukları kontrol edilmeye devam etmektedir.

ENEC setifikasyonunun tercih edilmesinin başlıca nedenleri şunlardır: yüksek ürün kalitesi markası olması, ürünün Avrupa güvenlik şartlarına uyumlu olduğunu göstermesi, anlaşmaya üye ülkelerce kabul görmesi ve CE işareti uygulaması ile uyumlu olması.

ENEC belgesi, üretim tesislerinde, ISO standartlarına göre, tam fabrika denetimini kapsamaktadır.

Bugün için ENEC anlaşmasına dahil olan 25 belgelendirme kuruluşu bulunmaktadır. Ülkemizden Türk Standartları Enstitüsü (TSE) de bu anlaşmanın taraflarından biridir.

ENEC işareti, Avrupa piyasalarında tüketicilere sunulan elektrikli ve elektronik ürünler üzerindeki zorunlu CE işaretini tamamlayıcı niteliktedir. Üretici veya ithalatçı firmadan bağımsız bir üçüncü taraf kuruluş tarafından izin verilen ENEC işareti, bu ürünlerin her zaman ilgili Avrupa Birliği direktiflerine uygun ve güvenli olduğunu ifade etmektedir.

CE işareti, bilindiği gibi belli ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde güvenli olduğu anlamını taşıyan ve üretici firmanın, ürünün değerlendirildiğine ve ilgili Avrupa direktiflerinde yer alan temel gerekliliklere uygun olduğuna dair beyanını taşıyan bir işaretleme sistemidir.

Bugün elektrik sektöründeki tüm Avrupa sertifikasyon kuruluşları, tüm elektrikli ürünler için sertifikasyon programlarına sahiptir. Sertifikasyon için testler, dünya çapında bağımsız ENEC onaylı test laboratuvarlarında ve belli koşullar altında, onaylı üretici firma laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir.

ENEC işaret şeması prosedürleri, bir sertifikasyon şeması oluşturmaktadır. Bu şemanın içeriği şu şekildedir: üçüncü taraf kuruluş testi ve sertifikası, yıllık tesis denetimleri, devam eden ürün ve üretim takibi, ürünlerde ENEC marka logosunun görünür kullanımı ve ENEC markasının düzenli pazar takibi.

ENEC test laboratuvarları katı gereksinimlere tabidir ve şunları içermektedir: yeni test laboratuvarı ilk değerlendirme kriterleri, test işlemlerinin yeniden değerlendirme programı, düzenli test uzmanı toplantıları ve karşılaştırmalı test programları.

ENEC sertifikasyon programının, işletmeler için birçok faydası bulunmaktadır:

 • Avrupa’da tanınan yüksek kaliteli bir marka olmak
 • Avrupa güvenlik standartlarına uygunluğu kanıtlamak
 • Üretim tesislerine yakın testler gerçekleştirmek
 • Avrupa tam sertifikasyon şemasına sahip olmak (ISO tip 5)
 • 85 binden fazla ürünü kapsayan 16 binin üzerinde geçerli sertifika arasında olmak
 • CE işaretinin sorumlu bir şekilde uygulanmasını desteklemek
 • Piyasa gözetimi yapan resmi kuruluşlara yardımcı olmak

Tüm elektrikli ve elektronik ürünler için ENEC markasının geçerliliği, onu Avrupa için bağımsız bir yüksek kalite markası yapmaktadır. Bu programın dünya genelinde uygulanıyor olması Avrupa’da tüketicilere sunulan elektrikli ürünlerin güvenliğini arttırmaktadır.

ENEC programının gelişimi ve yaygın olarak kullanımı, elektrikli ve elektronik ürünler pazarına önemli katkı sağlamaktadır. Bu sayede elektrikli ürün güvenliği, izlenebilirlik ve pazar gözetimi sağlanmakta ve ürün güvenliğine yönelik problemler etkili bir şekilde ele alınmaktadır.

ENEC sertifikasyon programı, bunlarla sınırlı olmamak koşulu ile genel olarak şu ürünleri kapsamaktadır:

 • Armatürler ve ilgili bileşenler
 • Ev aletleri
 • Tüketici elektroniği
 • Bilgi teknolojileri ekipmanı
 • Emniyet transformatörleri
 • Kuplörler ve bağlantı cihazları
 • Kontrol ekipmanı ve anahtarlar
 • Kapasitörler ve filtreler

Kısaca Avrupa Normları Elektrik Sertifikasyonu (ENEC) ile işletmeler, zaman alıcı, bireysel ve ulusal denetimler ile meşgul olmak zorunda kalmamakta, ürünleri için bağımsız bir test kuruluşu tarafından onaylanan ENEC belgesine sahip olmaktadır.

Kuruluşumuz, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, ENEC sertifikasyonu hizmetleri vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.