Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Cezayir İhracat Uygunluk Belgesi

Cezayir İhracat Uygunluk Belgesi

Cezayir, ülkeye gönderilecek tüm ürünler için bir uygunluk belgesi sunma yükümlülüğünü, 2011 yılında başlatmıştır. Bu şekilde ülkemizden Cezayir’e ihracat yapacak firmaların, ilgili yasal düzenleme esaslarına uymaları ve ulusal ve uluslararası standart gerekliliklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Cezayir İhracat Uygunluk Belgesi

Bu uygunluk sertifikası (CoC, certificate of conformity), gümrük işlemleri sırasında resmi makamlara sunulmakta ve gümrük sürecini kolaylaştırmaktadır.

Bu belgeyi düzenleyecek yetkili kuruluşa, başvuru sırasında menşe şahadetnamesi, test raporları, akreditifler ve ambalaj listelerinin verilmesi gerekmektedir. Yetkili kuruluş gerekli muayene ve testleri yaptıktan sonra uygunluk sertifikası düzenleyerek firmaya teslim eder. Uygunluk değerlendirme programları, fiziki muayene, numune alma, laboratuvar testleri, dokümantasyon incelemeleri ve gerektiğinde kalite kontrol sertifikasının verilmesi çalışmalarını kapsamaktadır. Sevkiyat öncesi gerçekleştirilen fiziksel muayene çalışmalarında, Cezayir koşullarına uygunluk sağlanmakta, ithalat belgelerinde belirtilen açıklamalar doğrulanmakta, ürünler tanımlanmakta, belgesler doğrulanmakta ve laboratuvar testleri yapılmışsa sonuçları üzerinden gidilmektedir.

Kısaca, Cezayir ile iş yapan ya da Cezayir’e ürün ihraç etmek isteyen firmaların, sevkiyat öncesinde kalite belgesi veya ihracat uygunluk belgesi almaları gerekmektedir. Birkaç inceleme ve doğrulama işleminden sonra sadece yetkili kuruluşlar tarafından hazırlanan bu belge, ürünlerin Cezayir kalite standartlarına uygun olduğunu kanıtlamaktadır. Bu ürünler uluslararası ticarette herhangi bir gecikme veya problem ile karşılaşmadan hızlıca gümrüklenmektedir. Bu ürünlerin gümrüklerden geri çevrilmesi riski hemen hemen yoktur.

Böyle bir uygulama, konteynerlerin tutulması ve fazladan liman masraflarının ödenmesi gibi gizli kayıpları önlediği için her iki taraf için de faydalı olmaktadır.

Birçok ülke ithal edilen ürünlerin kalitesi konusunda endişelidir. Söz konusu uygulamalar, insanların güvenliğini ve refahını sağlamak için zorunlu tutulmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, uygunluk değerlendirme programları kapsamında, Cezayir ihracat uygunluk belgesi hizmetleri de sağlanmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.