Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Belgelendirme - Karbon Emisyonu ve Karbon Azaltımı

Belgelendirme - Karbon Emisyonu ve Karbon Azaltımı

Artık hemen herkez insan faaliyetlerinin yerküreye verdiği zararın farkındadır. Artık bütün kişi ve kuruluşlar karbon emisyonlarının azaltılması konusunda daha bilinçlidir. Aslında bu konuda aciliyet noktasına gelinmiş durumdadır. İşin doğrusu doğal bir miktarda karbondioksitin ekosistemin korunmasında oynadığı rol yadsınamaz. Yeryüzündeki yaşam, hava, su ve karada sürekli bir karbon döngüsüne dayanır. Hayvanlar ve bitkiler soludukları zaman karbondioksidi serbest bırakır ve doğa bunu bitkiler ve okyanuslarla emerek dengeyi sağlar. Ancak insan faaliyetlerinden kaynaklanan fazla karbondioksit çevreye zarar vermektedir. Fosil yakıtların kullanılması gibi insan faaliyetleri, çok fazla sera gazı yayar. Bu ise ekosisteme çok fazla zarar vermektedir.

Belgelendirme - Karbon Emisyonu ve Karbon Azaltımı

Karbondioksit diğer sera gazları gibi radyasyonu emer ve ısının atmosferden kaçmasını önler. Ancak yüksek miktarda karbondioksidin atmosferde toplanması, ısının toplanması ve depolanması demektir. Bu ise küresel sıcaklıkların artmasına ve iklim değişikliklerine neden olmaktadır. Atmosferdeki karbondioksit miktarının gittikçe artması, geri dönüşü olmayan değişiklikler açısından çok büyük riskler yaratmaktadır.

İnsan faaliyetlerinin çevreye verdikleri zararı anlamak için karbon emisyonları ve karbon ayak izi gibi kavramlar kullanılmaktadır. Karbon emisyonları karbondioksit cinsinden ölçülmektedir ve insan aktivitesi ile salınan karbondioksit eşdeğerini ölçen bir birimdir. Bu değer ne kadar düşükse, aktivitenin çevre üzerindeki etkisi de o kadar düşük demektir. Diğer yandan, karbon ayak izi, belli bir zaman dilimindeki insan faaliyetlerinden kaynaklanan tüm karbondioksit emisyonlarının toplamıdır. Bu değer genelde bir yıl boyunca hesaplanır.

Bu konuda Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından ISO 14064 Sera gazları standardı yayınlanmıştır. Bu standart, sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının ölçülmesine, hesaplanmasına ve raporlanmasına yönelik kriterleri açıklamaktadır.

Kısaca küresel iklim değişikliklerine neden olan ve önemli sera gazlarından biri olan karbondioksit miktarı, hergün artmaya devam etmektedir. Bu nedenle işletmelerin karbon emisyonu ve karbon azaltımı çabaları yakından izlenmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.