Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Belgelendirme - ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Belgelendirme - ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, işletmelerin, enerji performansı, tedarik ve kullanıma yönelik sistematik bir yaklaşım geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu standart ile işletmeler, sürdürülebilir enerji uygulamasına odaklanmaktadır.

Belgelendirme - ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001: 2018 standardı, enerji performansında sürekli iyileştirmeyi esas alan verilere dayalı bir sürecin gerekliliklerini ana hatlarıyla çizmektedir. Söz konusu standardın yeni sürümü, işletmelerin kendi enerji gereksinimlerinin ötesine bakmasını ve hangi dış gereksinimlerin ve risklerin mevcut olduğunu araştırmasını gerektirmektedir. Bu standart, çalışanların daha fazla katılımı ile enerji performansında sürekli iyileştirmeye daha fazla odaklanmaktadır. Bu şekilde işletmede verimliliklerin artması ve enerji maliyetlerinin düşmesi beklenmektedir. Böylece işletmeler çevresel etkilerini azaltacak ve daha rekabetçi olabilecektir.

ISO 50001 standardının uygulanmasının işletmelere en büyük katkısı enerji maliyetlerini düşürmektir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji kullanımının yapısal olarak izlenmesi yoluyla tüketimi azaltmakta, enerji verimliliğini arttırmakta ve bu şekilde işletmelerin tasarruf etmesine yardımcı olmaktadır. İkinci büyük katkısı da işletmelerin ulusal enerji düzenlemelerine uyum sağlayarak çevre sorumluluğuna olan bağlılıklarını kanıtlamaları ve marka değerlerini iyileştirmeleridir. Ayrıca işletmeler enerji performansını sektördeki ölçütlere göre izleyerek, işletmenin uzun vadede optimum verimlilikte çalışmasını sağlamaktadır.

Günümüzde birçok sanayi dalında işletmeler, her zamankinden daha fazla, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin sadece çevre için değil, faaliyetlerin sürdürülebilirliği için de çok önemli olduğunu kabul etmektedir. ISO 5001 standardı esas olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartları üzerine kurulmuş uluslararası bir standarttır. Bu nedenle bu sistemlere kolayca entegre edilebilmektedir.

Küçük aile işletmelerinden dünyanın en büyük şirketlerine ve resmi kuruluşlara kadar her türlü işletme bu standardı uygulayarak enerji ve maliyet verimliliğinden yararlanabilir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.