Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Belgelendirme - ISO 14046 Su Ayak İzi

Belgelendirme - ISO 14046 Su Ayak İzi

Su ayak izi, bir işletmenin bir ürün veya hizmet üretim faaliyeti sırasında doğrudan ve dolaylı yollardan su tüketimini ifade etmektedir. Uluslararası Sandartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 14046 standardı, bu tüketimi azaltmak için stratejiler tanımlanmasına ve yaşam döngüsü değerlendirmesine katkıda bulunan unsurları tanımlamaktadır. Bu standardı uygulayan işletmeler, ürün ve hizmetlerin üretimi veya işletme ile ilişkili su tüketimini sürekli olarak takip etmekte, su tüketimi açısından en kritik unsurları belirleyerek iyileştirme stratejileri tasarlamakta, işletmenin bu yoldan imajını ve çevresel profilini geliştirmekte ve müşteriler ile daha şeffaf bir ilişki kurmaktadır.

Belgelendirme - ISO 14046 Su Ayak İzi

Esas olarak su ayak izi doğrulaması dört farklı göstergeye dayanmaktadır: su kaynaklarının niceliksel açıdan kullanılabilirliği, suyun elde edilebilirliği, örneğin kirlenme yüzünden suyun bulunmaması, zaman içinde suyun bulunabilirliği (zaman faktörü) ve referans bölgede suyun bulunabilirliği (mekansal faktörler).

ISO 14046 su ayak izi standardına göre bir işletme, sadece bir kısım göstergeleri değil, tüm göstergeleri analiz ettiği zaman su ayak izini rapor ettiğini iddia edebilir. Raporda analiz edilen göstergelerin türü belirtilmelidir. Bu standartta yer alan su ayak izinin olası göstergeleri, su ayak izi kıtlığı, su ayak izi kullanılabilirliği, su ötrofikasyon ayak izi (yani bir ekosistemin tamamında veya bir kısmında besin maddelerinin artması ve zenginleşmesi olayı), su ekotoksisite ayak izi ve su asitleştirme ayak izi.

ISO 14064 standardı ayrıca iletişim kısmı için gereksinimler tanımlamaz, sadece nicelik yönlerini düzenler. Ancak, tarafsız ve bağımsız hareket eden yetkili bir kuruluş tarafından raporlanmasını öngörmektedir.

Kısaca su ayak izi, su kullanımını ve su kirliliğinin ne şekilde ortaya çıktığını anlamaya ve sınırlı su kaynakları üzerindeki etkilerin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Su ayak izi değişikliğinin etkileri, su kullanımının konumuna ve aralığına bağlıdır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.