Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Belgelendirme - Otelcilik Sektörü

Belgelendirme - Otelcilik Sektörü

Yeşil pazarlama kavramı ilk olarak 1980’li yılların sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Bir işletmenin çevreye zararlı etkileri olmayan ürün ve hizmetler tasarlaması, geliştirmesi ve uygulaması çabalarını ifade etmektedir. Yeşil pazarlama demek, işletmelerin, toplumun çevresel gereksinimlerini dikkate alarak sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde faaliyetlerini gerçekleştirmesi demektir.

Belgelendirme - Otelcilik Sektörü

Bugün ciddi çevre sorunlarına çözüm olarak, oteller de bir takım çevresel programlar uygulamaya başlamıştır. Potansiyel müşterilerin ilgisini çekmek isteyen bir kısım oteller yeşil otel tanımlamasını kullanmaktadır. Bu davranış şekli, müşterilerin karar verme süreçlerinde ve davranışlarında etkili olmaktadır.

Çevresel konularda tüketici bilincinin yükselmesi, oteller ve başka birçok işletmenin yeşil pazarlama stratejileri benimsemesine ve rekabet avantajı elde etmesine neden olmuştur.

Yeşil otel kavramı çevre dostu bir otel ya da sürdürülebilir bir otel kavramları ile birlikte sıklıkla kullanılmaktadır. Bu tesisler su ve enerji tasarrufu ve daha az atık üretme gibi çevre ile ilgili uygulamaları yürüten tesislerdir. Aynı şekilde yeşil oteller, enerji verimliliği, su tasarrufu, atık azaltma ve temiz hava alanlarında belli işlevsel veya operasyonel görevler uygulayan konaklama tesisleridir.

Kısaca yeşil uygulamalar, otel tarafından çevre dostu uygulamaların uygulamaya konulması için gerçekleştirilen faaliyetlerdir.

Sürdürülebilirlik ve çevresel endişeler, birçok sektör gibi otelcilik sektörünün de karşılaştığı en kritik konular arasındadır. Her ne kadar otelicilik sektörünün çevresel zarar boyutlarının büyük olmadığı sanılsa da yapılan araştırmalar bu sektörün de üretim sektörleri kadar doğaya zarar verdiğini ortaya koymaktadır.

Otelicilik sektörü günlük olarak çalışan ve ciddi miktarlarda enerji ve su tüketen sürekli bir iş koludur. Tüm uygulamalar hem çevreye zarar vermekte hem de otelin kendi performansı üzerinde etki yapmaktadır.

Özellikle gelişmiş ülkelerde olmak üzere birçok ülkede otelcilik sektöründe yeşil değerlendirmeler ve belgelendirmeler savunulmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.