Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Belgelendirme - SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

Belgelendirme - SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi standardı, Sosyal Sorumluluk Uluslararası (Social Accountability International, SAI) tarafından tasarlanmış ve yayınlanmıştır. Bu standardın temelini şu düzenlemeler teşkil etmektedir:

Belgelendirme - SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

  • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
  • Çocuk Hakları Sözleşmesi
  • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan çeşitli sözleşmeler

Tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluklarını geliştirmek isteyen işletmeler SA 8000 standardını uygulamakta ve belgesini almaktadır. Bu standart, dünya genelinde tanınan ilk sosyal sorumluluk standardıdır. SA 8000 standardı, çalışma koşullarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır ve büyüklük, sektör ve faaliyet gösterilen ülkeden bağımsız olarak bütün işletmeler tarafından uygulanabilmektedir.

Bu standart, çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma, sağlık ve güvenlik, örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık hakkı, ayrımcılık, disiplin uygulamaları, çalışma saatleri, tedarik zinciri kontrolü ile ilgili ücret ve yönetim sistemleri, dış iletişim yönetimi ve diğer şirket politikaları dahil olmak üzere çok çeşitli sorunları kapsamaktadır.

SA 8000 belgesine sahip olmak, sosyal sorumluluk hedeflerine ulaşmak isteyen ve iyileştirme eylemleri planlayan işletmelerin değerini arttırma fırsatı yaratmaktadır. Bu belge işletmenin sosyal ve etik sorumluluk duygusu ile hareket ettiğini kanıtlamaktadır. Aynı zamanda işletmenin küresel standartlara uygun olarak sosyal sorumluluk ve çalışanlara etik davranışı konusundaki taahhüdünü kanıtlamaktadır.

SA 8000 standardının uygulanması ile tedarik zincirinin yönetimi ve performansı iyileşmekte, küresel standartlara uyum sağlanmakta, olası dava risklerini azaltmakta, çalışanların, müşterilerin ve hissedarların sadakatini güçlendirmekte ve faaliyetleri sırasında işletmeler sosyal sorumluluğa uygun bir yaklaşım sergilemektedir.

SA 8000 standardının çalışanlar için sağladığı başlıca faydalar, güvenli ve adil bir çalışma ortamının sağlanması, geliştirilmiş çalışma koşullarının yaratılması ve işgücünde daha yüksek moral kazanılmasıdır.

Bu konuda Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından 2011 yılında ISO 26000 Sosyal sorumluluk için rehber standardı yayınlanmıştır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.