Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Belgelendirme - ISO 55001 Varlık Yönetimi Sistemi

Belgelendirme - ISO 55001 Varlık Yönetimi Sistemi

Esas olarak Varlık Yönetimi Sistemi üç tamamlayıcı standarttan oluşmaktadır:

Belgelendirme - ISO 55001 Varlık Yönetimi Sistemi

  • TS ISO 55000 Varlık yönetimi - Genel bakış, prensipler ve terminoloji
  • TS ISO 55001 Varlık yönetimi - Yönetim sistemleri - Şartlar
  • TS ISO 55002 Varlık yönetimi - Yönetim sistemleri - ISO 55001’in uygulanması için kılavuz

Bu standartlar dizisi, bir işletmenin varlıklarından değer elde etmesini sağlamaya çalışmaktadır. Bir işletmenin, varlıklarını etkin ve verimli yöneterek hedeflerine ulaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

ISO 55001 Varlık Yönetimi Sistemi işletmeler için, varlıklarını en iyi uygulama sistemi ile yönetmek, varlıkların gerekli güvenlik ve performans gereksinimlerini karşılamasını sağlamak ve varlık değerini optimize etmek için bir çerçeve sunmaktadır. Bu standart, işletmenin elde edilmesinden hizmetten çıkarmaya kadar tüm varlıklarının yaşam döngüsünü proaktif bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak bir varlık yönetim sistemi için çerçeve oluşturmaktadır.

Bu şekilde işletmeler, sürekli iyileştirmeyi ve süregiden değer yaratmayı destekleyen ve verimli bir şekilde varlıklara sahip olma risklerini ve maliyetlerini yöneten bir sistem kurmuş olmaktadır.

ISO 55001 Varlık Yönetimi Sistemi, işletme varlıklarının yaşam döngüsünü yönetmek için tasarlanmış bir en iyi uygulama yaklaşımıdır. Bu standardın uygulanması ile, varlıkların gereksiz bakım maliyetleri ve verimsizliği önlenmiş olmakta, varlıkların ürün ve hizmetlerin sunumunda ve kalitesinde kilit rol oynadığı müşteriler için kalite güvencesi sağlanmakta, işletmenin yeni iş kazanımlarına vesile olunmakta ve işletmenin uluslararası ticari büyümesi desteklenmiş olmaktadır.

Kısaca ISO 55001 standardı işletmenin, faaliyetlerin merkezinde bulunan fiziksel varlıkları oluşturma, uygulama, sürdürme ve iyileştirme gereksinimlerini belirlemektedir. ISO 55001 belgesi, işletmelerin varlık yaşam döngüsü yönetimine proaktif bir yaklaşım getirmektedir. Bu belge, varlıkların optimizasyonunu, sahiplik maliyetlerinin düşürülmesini ve sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uyumu desteklemektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.