Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Belgelendirme - ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi

Belgelendirme - ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi

İşletmelerin sürekli bir belirsizlik ortamında başarılı olmasını ve gelişmesini sağlamak için, risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi standardı, risklerini yönetmeleri konusunda işletmelere bir strateji çizme imkanı vermektedir. İlk olarak Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından 2009 yılında yayınlanan ve en son güncellemesi 2018 yılında yapılan bu standart, işletmeler için risk yönetimini kolaylaştırmaya yönelik bir dizi süreç açıklamaktadır. ISO 31000 standardı, herhangi bir kamu veya özel sektör işletmesi, dernek, grup veya kişi tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Belgelendirme - ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi standardı, bir dizi risk yönetimi standartları için bir şemsiye oluşturmaktadır. Bugüne kadar bu şemsiye altında yayınlanan standartlar şunlardır:

  • TS ISO 31000: 2018 Risk yönetimi - Kurallar
  • TS EN IEC 31010: 2009 Risk yönetimi - Risk değerlendirme teknikleri
  • ISO Kılavuzu 73: 2009 Risk yönetimi - Kelime bilgisi

Bu standartların her biri birbirini tamamlamaktadır ve hepsi risk yönetimi için açık ve evrensel olarak uygulanabilir bir dizi ilke içermektedir.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi standardı, bir işletmenin büyüklüğüne, niteliğine ve konumuna bakılmaksızın uygulanması kolay bir dizi kurallar çerçevesinde risk yönetimini basitleştirmeyi amaçlamaktadır.

Risk esas olarak belirsizliğin iş hedefleri üzerindeki etkisidir. Bu etki pozitif veya negatif olabilir. Faaliyet konusu ne olursa olsun, işletmelerde bir takım işlerin yanlış gitme ihtimali her zaman bulunmaktadır. Bu standart bir dereceye kadar belirsizlik ve riskleri kabul etme üzerine kuruludur. Risk yönetimi çalışmaları, hedefe ulaşma sürecindeki adımların her birinde mevcut olan risk unsuruna bakmayı ve yönetmeyi içermektedir.

ISO 31000 standardı, risk konusunda şu üç temel kavramı kullanmaktadır: potansiyel tehlike, tehlikenin meydana gelme olasılığı ve tehlikenin meydana gelmesi durumunda ortaya çıkan sonuç.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.