Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Belgelendirme - BS 10012 Kişisel Verilerin Korunması Yönetim Sistemi

Belgelendirme - BS 10012 Kişisel Verilerin Korunması Yönetim Sistemi

BS 10012 standardı, işletmelerin sahip olduğu kişisel bilgilerin korunmasına yönelik bir yönetim sistemi için çerçeve oluşturmaktadır. İşletmelerin veri koruma ile ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlamaları ve bunu sürdürmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Söz konusu standart, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından tasarlanmıştır. Kullanıcıların kişisel bilgi yönetimi ile ilgili Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 95/46/EC sayılı kişisel verilerin işlenmesi ve bu tür verilerin serbest dolaşımına dair bireylerin korunması direktifine uyum sağlamak amacı ile yayınlanmıştır.

Belgelendirme - BS 10012 Kişisel Verilerin Korunması Yönetim Sistemi

BS 10012 Kişisel Verilerin Korunması Yönetim Sistemi standardı, kişisel bilgi yönetim sistemi için gereksinimleri belirtmektedir. İşletmelerin kişisel bilgileri toplarken, işlerken, saklarken ya da atarken dikkate almaları gereken temel gereksinimleri açıklamaktadır. Bu yönetim sistemi, kamu ve özel sektörde her büyüklükteki işletme için geçerlidir. BS 10012 standardı, gizlilik risk değerlendirmesi, varsayılan gizlilik, veri koruma görevlisi, veri saklama, elden çıkarma ve çalışan bilinçlendirme gibi konuları kapsamaktadır.

Kişisel bilgilerin korunması hiç bugünkü kadar önemli olmamıştır. Ülkemizde ve dünyada verilerin korunmasına yönelik yasal düzenlemeler yayınlandıkça, işletmeler gizliliğe daha fazla önem vermek zorunda kalmışlalrdır. BS 10012 standardı bu noktada önemli bir destektir.

BS 10012 Kişisel Verilerin Korunması Yönetim Sistemi’ne sahip olan işletmeler, bu konudaki riskleri doğru ve etkin şekilde yönettiklerini kanıtlamak amacı ile BS 10012 belgesi talep etmektedir. BS 10012 standardına göre belgelendirme, işletmelerin, kişisel bilgilerin gizliliğini sağlamalarına, itibarlarını korumalarına, yasal gereksinimleri karşılamalarına ve müşterilerin ve toplumun güvenini kazanmalarına yardımcı olmaktadır.

Belgelendirme süreci gap analizi ile başlar. Bu adımda, mevcut sisteme daha yakından bakılır ve BS 10012 gereklilikleri ile karşılaştırılır. Bu değerlendirmede daha fazla çalışma gerektiren alanlar belirlenir. Arkasından standart çerçevesinde değerlendirme yapılır. Uygun görülürse üç yıl geçerli olan bir BS 10012 belgesi hazırlanır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.