Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Belgelendirme - ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Belgelendirme - ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 standardı, etkili bir Çevre Yönetim Sistemi için gereksinimleri belirten uluslararası bir standarttır. Bu standart, çevresel performans gereklilikleri oluşturmak yerine, bir işletmenin izleyebileceği bir çerçeve sağlamaktadır. İşletmeler için gönüllü bir standart olan ISO 14001 standardının, diğer yönetim sistemleri standartları ile, genel olarak da ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı ile entegre edilmesi, kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi bakımından çok daha yararalı olmaktadır.

Belgelendirme - ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), söz konusu standardı, işletmelerin çevresel hedeflerini yönetmek, uyumluluk yükümlülüklerini yerine getirmek ve risk ve fırsatları değerlendirmek için kullanılan bir yönetim sisteminin parçası olarak tanımlamaktadır. ISO 14001 standardı, işletmelerin çerçeve bir plan oluşturmalarına ve sürekli iyileştirme için planla, uygula, kontrol et ve önlem al yaklaşımını benimsemelerine yardımcı olmaktadır.

ISO 14001: 2015 standardı, tespit edilmiş çevre politikası ve gerekliliklerine uymak için bir Çevre Yönetim Sistemi kurmak, geliştirmek ve sürdürmek isteyen herhangi bir işletme tarafından kullanılabilir. İşletmelerin büyüklüğü, sektörü ve konumuna bağlı olmaksızın ISO 14001 standardı bütün işletmelere uygulanabilir. Standardın bu son versiyonu, Kalite Yönetim Sistemi ile kolay entegrasyon sağlamak amacı ile yapısal güncellemeler içermektedir. Bu sayede, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi dışında, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetim Sistemi, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi gibi sistemlerle de kolayca entegre edilebilir.

ISO 14001 standardının uygulanması ile işletmelerde kaynak verimliliği artmakta, israf azalmakta, maliyetler düşmekte, yasal yükümlülükler yerine getirilmekte, işletmenin çevresel etkileri ölçülmekte, rekabet avantajı kazanılmakta, yeni iş fırsatları artmakta, müşterilerde güven yaratılmakta ve çevresel yükümlülükler tutarlı bir şekilde yönetilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.