Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

Uluslararası bir standart olarak ISO 50001 standardı, işletmelerin enerji yönetim sistemlerini geliştirmeleri, uygulamaları ve iyileştirmeleri için gereklilikleri açıklayan bir standarttır. Bu standart, işletmelerin enerji performansı, verimliliği, kullanımı ve tüketiminde sürekli iyileşme sağlamalarına yardımcı olan belli bir çerçeve sunmaktadır. Bu çerçeve, işletmelerin süreçlerinin ve çalışanlarının enerji performansına yönelik ilerlemelerini izlemelerine imkan veren ölçümler, belgeler ve raporlar içermektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından tasarlanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, işletmelerin enerjinin etkin kullanımına yönelik yeni politikalar oluşturmalarını, bu politikaları uygulamalarını, etkilerini gözden geçirmek için amaç ve hedefler belirlemelerini ve enerji yönetiminde sürekli iyileştirmeler sağlamaya çalışmalarını öngörmektedir.

İşletmelerin faaliyetlerini sürdürmelerinde enerji çok önemli bir faktördür ve faaliyetlerinden bağımsız olarak büyük maliyetlere neden olmaktadır. Enerji Yönetimi Sistemi, hammadde kullanımından geri dönüşüme kadar işletmenin tedarik zinciri boyunca enerji kullanımı konusunda rehberlik etmektedir.

Maliyetlerin kontrol altına alınması kadar önemli bir başka nokta ise enerji kullanımının iklim değişikliklerine katkıda bulunmasıdır. Alternatif enerji kaynakları yaygınlaşıncaya kadar her işletmenin, enerji tüketimini ve kullanımını düşürmeyi hedeflemesi gerekmektedir. Bu çerçevede çalışanların enerji tasarrufu konusunda farkındalığı yükseltilmelidir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesine sahip işletmelerde yönetim kadroları ve tüm çalışanlar, bu standardın olumlu etkilerini kavramış olmakta ve bu yönde gerekli becerileri kazanmaktadır. Bu sayede işletmelerin küresel ısınmaya katkısı azalmakta ve işletme çevre dostu bir kuruluş olarak tanınmaktadır.

Kısaca Enerji Yönetim Sistemi’nin işletmelere sağladığı başlıca faydalar şu şekilde özetlenebilir: işletmede enerji verimliliğini arttırmak, maliyet tasarrufu sağlamak, rekabet avantajı kazanmak, etkinliği arttırmak, en iyi enerji uygulamalarını teşvik etmek, enerji performansını yükseltmek, çevre dostu uygulamalar yapmak ve işletme itibarını yükseltmek.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, denetim ve sistem belgelendirme hizmetleri kapsamında, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.