Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 45001 standardı, İngiliz OHSAS 18001 standardının yerini almıştır. Aslında her iki standardın hedefi de ortaktır. İşletmelerde kazaların önlenmesine ve çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği sisteminin uygulanmasına yönelik esasları düzenlemektedir. Bu yeni standardın ana amacı, tüm çalışanları korumaktır. Bu standart 2018 yılında yayınlanmıştır ve OHSAS 18001 standardı ile birlikte üç yıllık bir geçiş süresi öngörülmüştür.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

Yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları sadece çalışan sağlığını ve güvenliğini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda bir bütün olarak işletmeler üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu bakımdan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak, işletmelere çeşitli avantajlar sunmaktadır. Örneğin, olayların iyileştirilmiş yönetimi, kaybedilen iş kayıpları süresinde azalma, sağlık ve güvenlik olayları ile ilgili sigorta primlerinde ve olası tedavi giderlerinde tasarruf, işe devamsızlık sürelerinde ve çalışan turnover’ında düşüş, sosyal sorumluluğun gösterilmesi, firma imajının geliştirilmesi ve gelişmiş rekabet avantajı gibi.

Herhangi bir işletme, boyutuna veya sektörüne bakılmaksızın ISO 45001 standardını uygulayabilir ve belgesini alabilir. Esas olarak şu işletmeler için uygundur:

  • Uluslararası kabul görmüş bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi uygulayarak çalışanlar için riskleri en aza indirmek isteyen işletmeler
  • Sağlık ve güvenlik alanındaki performans seviyelerini korumak ve sürekli iyileştirmek isteyen işletmeler
  • Faaliyetlerini bu uluslararası standartta açıklanan sağlık ve güvenlik politikalarına uyacak şekilde ayarlamak isteyen işletmeler

Hem OHSAS 18001 standardı hem de ISO 45001 standardı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda Uluslararası Çalışma Örgütü’nün direktifleri ve çeşitli ulusal ve uluslararası standartlar dikkate alınarak geliştirilmiştir ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün çalışma kriterleri ve sözleşmeleri ile tutarlıdır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, denetim ve sistem belgelendirme hizmetleri kapsamında, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.