Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

İşletmelerde ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı uygulanmasının genel amacı, doğal afetler veya veri ihlalleri gibi tehditlere karşı işletmenin etkin bir şekilde yanıt verme yeteneğine sahip olmaktır. Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 22301 Güvenlik ve esneklik - İş sürekliliği yönetim sistemleri - Gereksinimler.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

ISO 22301 iş sürekliliği yönetim sistemi (business continuity management system), işletme ihtiyaçlarını anlamanın ve iş sürekliliği oluşturmanın önemini vurgulamaktadır. Herhangi bir işletmenin, büyüklüğü ne olursa olsun, bir felaket yaşanması durumunda, hayatta kalmasını sağlamak ön planda tutulmaktadır. Bu standart, şu temel bileşenleri içeren bir çerçeve sunmaktadır: politika, tanımlanmış sorumlulukları olan kişiler, ilgili yönetim süreçleri, planlama, uygulama ve işletme, performans değerlendirme, yönetimin gözden geçirmesi, denetlenebilir kanıt sağlayan belgeler ve işletme ile ilgili her türlü iş sürekliliği yönetim süreci.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi belgesi işletmenin, öngörülemeyen tehditleri ele almak için sağlam bir sistemi olduğunu kanıtlamakta ve ilgili taraflara, bu tür tehlikelerle uğraşılırken beklenen hizmetin sürdürülebileceği konusunda güvence vermektedir.

Kısaca ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi standardı, herhangi bir kesinti sırasında ve sonrasında, işletmeleri çalışır durumda tutacak süreçlerin hazır olmasını sağlamaktadır. Bunu sağlamak için de işletmelerin kritik işlevlerine yönelik potansiyel tehditleri tespit etmelerine yol göstermekte ve paydaşların çıkarlarını korumak için etkili yedekleme sistemleri ve süreçler oluşturmak için geliştirilmiş uluslararası bir çerçeve sunmaktadır.

ISO 22301 standardı, bir işletmenin iş sürekliliği yönetim sistemini planlamak, uygulamak, izlemek, gözden geçirmek ve iyileştirmek için gereklilikleri açıklamaktadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, denetim ve sistem belgelendirme hizmetleri kapsamında, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.