Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sistemleri (FSMS) için uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Bu standart, gıda zincirindeki tüm organizasyonların güvenli gıda üretimini sağlamak için gerekli gereksinimleri belirler. ISO 22000, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) ilkeleri ile kalite yönetim sistemini birleştirerek gıda güvenliği risklerini yönetmeyi amaçlar.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

ISO 22000 Standartları Ana Maddeleri Nelerdir?

ISO 22000 standartları, belirli gereksinimleri karşılamayı amaçlayan kapsamlı bir dizi ana maddeye sahiptir:

 1. Kapsam: Organizasyonun gıda güvenliği yönetim sisteminin kapsamını belirler.
 2. Normatif Referanslar: Standartlarda belirtilen referans dokümanlar.
 3. Terimler ve Tarifler: Kullanılan terimlerin tanımları.
 4. Organizasyonun Bağlamı: İç ve dış faktörlerin analizi, paydaşların beklentileri.
 5. Liderlik: Üst yönetimin taahhütleri, müşteri odaklılık ve gıda güvenliği politikası.
 6. Planlama: Risk ve fırsatların belirlenmesi, gıda güvenliği hedefleri ve planlaması.
 7. Destek: Kaynak yönetimi, insan kaynakları, altyapı, çevre ve dokümantasyon.
 8. Operasyon: Tehlike analizi, HACCP planı, operasyonel kontrol.
 9. Performans Değerlendirme: İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme.
 10. İyileştirme: Sürekli iyileştirme, uygunsuzlukların ve düzeltici faaliyetlerin yönetimi.

ISO 22000 Belgesi Kimlere Verilir?

ISO 22000 belgesi, gıda zincirindeki tüm organizasyonlara verilebilir. Bu belgeyi almak isteyen organizasyonların belirli kriterleri karşılaması ve bir denetim sürecinden geçmesi gerekmektedir. ISO 22000 belgesi, çiftliklerden gıda üreticilerine, taşıma ve depolama firmalarından perakende satış noktalarına kadar çeşitli büyüklükteki ve sektördeki organizasyonlara verilebilir.

ISO 22000 Kapsamında Neler Yer Alır?

ISO 22000 kapsamında aşağıdaki unsurlar yer alır:

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Gereksinimleri: Organizasyonun gıda güvenliği yönetim sisteminin yapılandırılması ve uygulanması.
 • Tehlike Analizi ve Risk Yönetimi: Gıda güvenliği tehlikelerinin belirlenmesi ve yönetimi.
 • Operasyonel Kontrol: Gıda güvenliği kontrol noktalarının ve kritik limitlerin belirlenmesi.
 • İzleme ve Ölçme: Gıda güvenliği performansının izlenmesi ve ölçülmesi.
 • Sürekli İyileştirme: Gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi.

ISO 22000 Temel Prensipleri Nelerdir?

ISO 22000, çeşitli gıda güvenliği yönetim prensiplerine dayanır:

 1. Tehlike Analizi: Gıda güvenliği tehlikelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
 2. Ön Gereksinim Programları (PRP): Temel hijyen uygulamalarının oluşturulması ve sürdürülmesi.
 3. HACCP Planı: Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve yönetimi.
 4. Sistem Yaklaşımı: Gıda güvenliği süreçlerinin bir sistem olarak yönetilmesi.
 5. Sürekli İyileştirme: Sürekli olarak iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
 6. Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Verilere dayalı karar verme.
 7. Tedarikçi İlişkileri Yönetimi: Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayalı ilişkilerin kurulması.

ISO 22000 Sisteminin İlkeleri Nelerdir?

ISO 22000 sisteminin temel ilkeleri, organizasyonların etkin bir gıda güvenliği yönetim sistemi oluşturmasına ve sürdürmesine yardımcı olur:

 • Planla (Plan): Gıda güvenliği hedefleri belirleyin ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli süreçleri planlayın.
 • Uygula (Do): Planlanan süreçleri hayata geçirin.
 • Kontrol Et (Check): Uygulanan süreçleri izleyin ve sonuçları ölçün.
 • Önlem Al (Act): Sonuçlara göre gerekli iyileştirmeleri yapın.

ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 22000 belgesini almak için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

 1. Hazırlık ve Planlama: ISO 22000 gereksinimlerini anlamak ve organizasyonun mevcut sistemlerini değerlendirmek.
 2. Eğitim ve Bilinçlendirme: Çalışanların ISO 22000 gereksinimleri konusunda eğitilmesi.
 3. Sistem Tasarımı ve Dokümantasyon: Gıda güvenliği yönetim sisteminin tasarımı ve gerekli dokümantasyonun hazırlanması.
 4. İç Denetimler: İç denetimlerin gerçekleştirilmesi ve uygunsuzlukların düzeltilmesi.
 5. Başvuru ve Denetim: Akredite bir belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılması ve belgelendirme denetimlerinin gerçekleştirilmesi.
 6. Belgelendirme ve Sürekli İyileştirme: Başarılı bir denetim sonucunda ISO 22000 belgesinin alınması ve sürekli iyileştirme faaliyetlerine devam edilmesi.

ISO 22000 Nedir, Ne İşe Yarar?

ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sistemleri (FSMS) için uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Bu standart, gıda zincirindeki tüm organizasyonların güvenli gıda üretimini sağlamak için gerekli gereksinimleri belirler. ISO 22000, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) ilkeleri ile kalite yönetim sistemini birleştirerek gıda güvenliği risklerini yönetmeyi amaçlar.

ISO 22000, gıda güvenliği tehlikelerinin önlenmesi, azaltılması ve ortadan kaldırılması için sistematik bir yaklaşım sunar. Bu standart, gıda güvenliği risklerini etkin bir şekilde yönetmeye yardımcı olur ve organizasyonların müşteri ve düzenleyici gereksinimlere uygunluk sağlamasına destek olur. Ayrıca, ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini teşvik eder ve organizasyonların güvenli gıda üretme kapasitesini artırır.

ISO 22000 ile HACCP Arasındaki Fark Nedir?

ISO 22000 ve HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) birbirine benzer amaçlara sahip olsalar da, aralarında bazı önemli farklar bulunmaktadır:

 1. Kapsam:

  • ISO 22000: ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sistemini daha geniş bir çerçevede ele alır ve sadece HACCP prensiplerini değil, aynı zamanda ISO 9001'in kalite yönetim sistemine ilişkin gereksinimlerini de içerir. Bu, gıda güvenliği yönetim sisteminin daha kapsamlı ve entegre bir şekilde yönetilmesini sağlar.
  • HACCP: HACCP, spesifik olarak gıda güvenliği tehlikelerinin belirlenmesi ve kritik kontrol noktalarının yönetimi üzerinde odaklanır. HACCP, genellikle işletme içinde uygulanır ve belgelendirme gerektirmez.
 2. Standart ve Belgelendirme:

  • ISO 22000: ISO 22000, uluslararası bir standarttır ve organizasyonlar, bu standart gereksinimlerini karşılamak için bağımsız akredite belgelendirme kuruluşları tarafından denetlenir ve belgelendirilir.
  • HACCP: HACCP, bir standart değildir, bir sistematik yaklaşımdır ve genellikle işletmelerin iç kontrol mekanizmaları içinde uygulanır. HACCP uygulamaları için spesifik bir belgelendirme gerekliliği yoktur, ancak bazı sektörlerde HACCP uygulamalarının doğruluğunu kanıtlamak için denetimler yapılabilir.
 3. Yönetim Sistemi:

  • ISO 22000: ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sisteminin yanı sıra kalite yönetim sistemini de kapsar. Bu, organizasyonun tüm süreçlerinin entegre ve koordineli bir şekilde yönetilmesini sağlar.
  • HACCP: HACCP, temel olarak gıda üretim süreçlerindeki tehlikelerin kontrol edilmesine odaklanır ve geniş kapsamlı bir yönetim sistemi yaklaşımı sunmaz.
 4. Dokümantasyon ve Prosedürler:

  • ISO 22000: ISO 22000, kapsamlı bir dokümantasyon ve prosedürler seti gerektirir. Bu, yönetim politikaları, prosedürler, kayıtlar ve sürekli iyileştirme döngülerini içerir.
  • HACCP: HACCP, spesifik tehlikelerin ve kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve yönetimi için belirli dokümantasyon ve prosedürler gerektirir, ancak genel yönetim sistemi gereksinimleri kadar kapsamlı değildir.

ISO 22000 Neden EUROLAB'ı Tercih Etmelisiniz?

EUROLAB, ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi belgelendirmesini akredite olarak gerçekleştirmektedir. Bizi tercih etmeniz için başlıca nedenler:

 • Akreditasyon ve Güven: EUROLAB, akredite bir belgelendirme kuruluşudur, bu da belgelerimizin uluslararası geçerliliğe sahip olduğunu garanti eder.
 • Deneyim ve Uzmanlık: Uzman ekibimiz, gıda güvenliği sektöründe geniş bir deneyime sahiptir ve size en iyi hizmeti sunmak için burada.
 • Müşteri Odaklılık: Müşteri memnuniyeti bizim için önceliklidir ve ihtiyaçlarınıza özel çözümler sunarız.
 • Sürekli Destek: Belgelendirme sürecinin her aşamasında size destek olur ve sürekli iyileştirme için önerilerde bulunuruz.
 • Kapsamlı Hizmet: ISO 22000 belgelendirme sürecinde tam kapsamlı bir hizmet sunarız, risk yönetiminden tedarikçi ilişkilerine kadar her aşamada yanınızdayız.
 • Güvenilirlik ve Saygınlık: EUROLAB, sektörde güvenilirliği ve saygınlığı ile tanınan bir kuruluş olup, ISO 22000 belgelendirme sürecinde de aynı güveni sağlar.

EUROLAB olarak, ISO 22000 belgelendirme sürecinde size rehberlik etmek ve gıda güvenliği yönetim sisteminizi mükemmelleştirmenize yardımcı olmak için buradayız. Bizi tercih ederek, uluslararası standartlarda bir gıda güvenliği yönetim sistemine sahip olmanın avantajlarını yaşayabilirsiniz.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.