Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, işletmenin çevre ile nasıl etkileşime girdiğini düzenleyen kuralları tanımlayan politikalar, süreçler, planlar, uygulamalar ve kayıtlardan oluşan bir sistemdir. Her işletme, belli iş süreçleri ile eşleşen ve kesin yasal gereksinimlere ve çevresel etkileşimlere sahip bir yönetim şekline sahiptir ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin her işletme için ayrı uyarlanması gerekmektedir. ISO 14001 standardı gereklilikleri, bir çevre yönetim sisteminin işletmede başarılı olması için gerekli unsurları kaçırmaması için bir çerçeve sunmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

Günümüzde işletmelerin karşılaştığı iki önemli sorun bulunmaktadır. Bunlardan ilki çevreye ilgi göstermek, diğeri ise işletmenin çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olmasını önlemektir. Bir çevre yönetim sistemi uygulamanın en temel avantajı, faaliyetlerin çevresel ayak izlerini azaltacak kadar önem veren işletmeler arasında yer almaktır.

Kamuoyu imajının yanı sıra, işletmeler aslında bu sistemin uygulanması ile tasarruf da sağlamaktadır. Bu tasarruf, yükümlülük maliyetleri getirecek olayların azalması ile, daha makul bir maliyetle sigorta yaptırılması ile, girdi maliyetlerinin düşmesi ile ve enerjinin korunması ile gerçekleşmektedir. Maliyet kontrolündeki bu iyileşme, göz ardı edilemeyecek bir faydadır.

ISO 14001 standardının yapısı on bölüm halindedir. İlk üçü giriş niteliğindedir. Diğer yedisi ise çevre yönetim sistemi için şu gereklilikleri içermektedir: kuruluşun durumu, liderlik, planlama, destek, operasyon, performans değerlendirme ve iyileştirme.

Bu bölümler, süreç içindeki iyileştirmeleri sürdürmek amacı ile kalite sisteminin temelini oluşturan süreç tabanlı planla, uygula, kontrol et ve önlem al döngüsüne dayanmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi, tarafsız ve bağımsız hareket eden, akredite yetkili kuruluşlar tarafından düzenlenmektedir ve bu belge dünyanın her yerinde geçerli olmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, denetim ve sistem belgelendirme hizmetleri kapsamında, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.