Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Güvenli Kaliteli Gıda (SQF) Belgelendirmesi

Güvenli Kaliteli Gıda (SQF) Belgelendirmesi

Güvenli Kaliteli Gıda Programı (The Safe Quality Food Program, SQF), dünya çapında perakende firmalarını ve gıda sektörü katılımcılarını içeren kapsamlı bir gıda güvenliği programıdır. Uluslararası bu program, gıda ürünlerinin ithalatı ve ihracatı bakımından son derece önemlidir. Bu program esasen Global Gıda Güvenliği Girişimi tarafından tanınmıştır. Çünkü bu program gıda sektörünün tüm yönleri için tasarlanmış olan ve tüketicileri güvende tutma amacında olan bir programdır.

Güvenli Kaliteli Gıda (SQF) Belgelendirmesi

Güvenli Kaliteli Gıda Programı, gıda tedarik zincirinde hammadde üretiminden tüketicinin sofrasına kadar sektörün tüm aşamalarında, yasal düzenlemeler ve müşteri gereksinimlerini kapsayan bir program olarak kabul edilmektedir. Tüketiciler bu sayede, satın alınan ürünün küresel ölçekte çalışan yüksek verimli bir programa göre yetiştirildiğine, işlendiğine ve sevk edildiğine güvenmektedir.

Güvenli Kaliteli Gıda Programı, kapsamlı gıda güvenliği uygulamalarını oluşturmak için çiftlikler, depolar, fabrikalar ve üretim tesislerinde uygulanabilir bir programdır. Gerekli çerçeve kurulduktan sonra işletme gerekli denetimlerden geçmekte ve gıda ürünleri için Güvenli Kaliteli Gıda (SQF) belgesi almaktadır.

Genel olarak Güvenli Kaliteli Gıda Programı üç seviyeye sahipir:

  • Gıda güvenliği temeli. Bu program, tipik olarak düşük riskli gıda ürünleri için basit gıda güvenliği uygulamalarına genel bir bakış niteliğindedir.
  • HACCP sertifikalı gıda güvenliği planl. Bu program yüksek riskli ürünler için tasarlanmıştır ve asgari ihtiyati tedbir olarak kabul edilmektedir. Burada tedarikçi firmalardan HACCP yöntemini (tehlike analizleri ve kritik kontrol noktaları yöntemi) kullanarak gıda ürünü için gıda güvenliği risk değerlendirmesi istenmektedir.
  • Kapsamlı kalite yönetim sistemleri geliştirme. Bu program ise en kapsamlı belgelendirme seviyesidir. Bu belgenin alınabilmesi için ilk iki seviyenin tamamlanması gerekmektedir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, denetim ve sistem belgelendirme hizmetleri kapsamında, Güvenli Kaliteli Gıda (SQF) belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.