Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

EUROLAB Mengenai Kami
Korporat EUROLAB

Pendekatan Pengurusan Kami

Pendekatan pengurusan asas organisasi kami adalah untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggannya hanya di kawasan yang diakreditasi, dalam rangka kerja peraturan perundangan dan piawaian domestik dan asing, secara bebas, tidak berat sebelah, dengan mematuhi prinsip kerahsiaan, dalam telus, berkualiti tinggi dan cara yang adil serta menghormati peraturan etika profesional.

Pendekatan Pengurusan Kami

Selaras dengan kriteria ini, tiada pensijilan produk atau perkhidmatan, penilaian pematuhan, pengesahan atau perkhidmatan pengauditan diberikan kepada perniagaan lain di mana pemilik syarikat kami adalah rakan kongsi atau dalam beberapa cara. Begitu juga, perkhidmatan seperti perundingan dan latihan tidak diberikan kepada perniagaan tersebut. Ringkasnya, organisasi kami tidak menyediakan sebarang perkhidmatan atau menghentikan perkhidmatan yang telah bermula apabila ia melihat situasi antara pelanggan dan pelanggannya yang akan mengancam kesaksamaan dan kebebasannya.

Organisasi kami tidak mempunyai sebarang hubungan dengan mana-mana badan pensijilan dan pengauditan lain dari segi pengurusan, pemilikan, kakitangan, perkongsian keuntungan, penggunaan sumber, pembiayaan dan kontrak.

Sementara itu, organisasi kami tidak menyumber luar mana-mana organisasi pensijilan dan pengauditan lain atas sebarang sebab. Begitu juga, ia tidak disalurkan kepada badan pensijilan dan pengauditan lain. Begitu juga, organisasi kami tidak membuat tawaran kepada pelanggan bersama-sama dengan mana-mana badan pensijilan dan pemeriksaan.

Untuk mengelakkan sebarang konflik kepentingan, organisasi kami tidak menugaskan pekerjanya, yang menyediakan perkhidmatan perundingan kepada pelanggan, untuk satu lagi aktiviti pensijilan dan pengauditan selama dua tahun.

Akhir sekali, organisasi kami tidak membenarkan sebarang tekanan kewangan, komersil atau lain-lain yang boleh menjejaskan pembuatan keputusannya yang tidak berat sebelah dan bebas.

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.