Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

EUROLAB Mengenai Kami
Korporat EUROLAB

Bidang Aktiviti Utama Kami

Organisasi kami menyediakan perkhidmatan kepada sektor berikut dalam kerangka perkhidmatan audit:

Bidang Aktiviti Utama Kami

 • Sektor automotif dan keretapi
 • Sektor pembinaan dan infrastruktur
 • Sektor tenaga
 • industri Makanan
 • industri maritim
 • Industri kimia
 • Industri minyak dan gas
 • Produk komersil dan sektor pertanian
 • Produk pengguna dan sektor runcit

Perkhidmatan utama yang diberikan kepada pelanggan yang beroperasi di sektor ini adalah:

 • Perkhidmatan pensijilan
 • Sistem pengurusan bersepadu
 • Perkhidmatan pensijilan sektoral
 • Risiko korporat
 • Kawalan yang disesuaikan
 • Kelestarian dan persekitaran
 • Penyeliaan dan pengawasan
 • Audit kilang
 • Pemeriksaan lapangan
 • Pengurusan proses dan pecutan
 • Audit pembekal
 • Audit rangkaian peniaga
 • Kawalan khas
 • Pemeriksaan berkala
 • Jaminan kualiti dan kawalan kualiti
 • Pengurusan risiko industri
 • Perkhidmatan laporan keselamatan
 • Pengurusan keselamatan proses
 • Pengenalpastian risiko
 • Pemeriksaan kesesuaian produk
 • ATEX (perlindungan letupan)
 • latihan
 • Latihan pensijilan
 • Latihan kesihatan dan keselamatan
 • Latihan industri dan pembinaan
 • Perkhidmatan pembinaan
 • Pengurusan projek
 • Audit keselamatan kebakaran
 • Keselamatan pembinaan
 • Kesihatan, keselamatan dan persekitaran
 • Kesihatan, keselamatan dan persekitaran di tempat kerja
 • Kesihatan, keselamatan dan kawalan persekitaran
 • Kontrak kerajaan dan perdagangan antarabangsa
 • Pemeriksaan sebelum penghantaran
 • Kerajaan membuat pengesahan pematuhan kontrak
 • Perkhidmatan perdagangan am
 • Logam dan mineral
 • Perkhidmatan geokimia
 • Perkhidmatan makmal di lokasi
 • Perdagangan logam dan mineral
 • Analisis mineral berharga

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.