Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

EUROLAB Mengenai Kami
Korporat EUROLAB

Strategi kami

Organisasi kami telah menerapkan prinsip berikut sebagai strategi dalam hubungannya dengan pelanggannya:

Strategi kami

 • Organisasi kami akan bertindak secara tidak berat sebelah dan bebas dalam semua jenis produk dan sistem pensijilan, penilaian kesesuaian, verifikasi dan pemeriksaan.
 • Pengurus dan pekerja organisasi kami akan menjauhkan diri dari segala jenis tekanan kewangan, komersial dan lain-lain yang akan mempengaruhi hasil aktiviti mereka.
 • Semua pengurus dan pekerja akan mengelakkan tingkah laku yang akan merosakkan reputasi dan reputasi penyedia perkhidmatan.
 • Dalam ruang lingkup kegiatannya, komen dan penilaian yang tidak objektif tidak akan dibuat dan tingkah laku yang akan memberi kesan buruk kepada pelanggan akan dielakkan.
 • Organisasi kami tidak akan memberikan perkhidmatan perundingan kepada pelanggan yang mereka sediakan produk dan sistem pensijilan, penilaian kesesuaian, pengesahan dan perkhidmatan pemeriksaan.
 • Pengurus dan pekerja tidak akan terlibat dalam aktiviti yang bertentangan dengan kebebasan dan ketidakberpihakan aktiviti mereka.
 • Maklumat dan dokumen mengenai sistem pengurusan dan pernyataan pelanggan yang diperoleh semasa aktiviti mereka tidak akan dikongsi dengan pesaing dengan cara apa pun.
 • Untuk melindungi kerahsiaan maklumat yang diperoleh semasa aktiviti, syarat akreditasi semasa akan dipatuhi dengan ketat.
 • Kecuali pelanggan mempunyai persetujuan tertulis, maklumat dan dokumen yang berkaitan dengan pelanggan tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga, dan pelanggan akan diberitahu tentang situasi ini dalam hal di mana perkongsian maklumat diperlukan dalam kerangka peraturan perundangan.
 • Semua maklumat dan dokumen milik pelanggan akan dirahsiakan dan dilindungi dengan selamat.
  Organisasi kami tidak akan menerapkan sekatan geografi dalam penyediaan perkhidmatan.
 • Pelanggan dengan rakan pemilik organisasi kami atau dalam beberapa cara tidak akan dilayan.
 • Dalam penyediaan perkhidmatan, ukuran pelanggan atau sama ada mereka ahli mana-mana persatuan atau kumpulan tidak akan diambil kira.

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.