Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

Produk Pengguna dan Runcit

Produk Pengguna dan Runcit

Terdapat pesanan baru di mana perniagaan dan pengguna berubah pada kadar yang berbeza di pasaran yang berbeza. Di dunia sekarang yang sangat kompleks, saling berkaitan dan sentiasa berubah, semakin besar peluang, semakin besar risikonya.

Produk Pengguna dan Runcit

Bagi perniagaan, sekiranya produk yang dihasilkan mempunyai tempat penting dalam kehidupan seharian orang, kepercayaan pengguna sangat penting. Memberi keselamatan, kualiti dan kelestarian jenama bermaksud memperoleh kepercayaan pengguna. Keadaan ini memberikan perbezaan yang penting bagi produk dalam dunia globalisasi kita.

Hari ini, perniagaan ingin bekerjasama dengan rakan penyelesaian dengan pendekatan holistik dalam isu keselamatan dan kualiti produk, dari kajian reka bentuk hingga proses pengedaran. Dalam hal ini, organisasi kami telah menghasilkan penyelesaian yang berinteraksi dengan perniagaan selama bertahun-tahun dan meminimumkan risiko perniagaan tanpa menjejaskan daya saing.

Organisasi kami mempunyai pengalaman dan pengetahuan untuk menyokong penyoalan dan pengembangan stereotaip pemikiran dalam perniagaan. Selalu di sisi perniagaan yang ingin meningkatkan kelincahan dan fleksibiliti organisasi mereka dan menyusun semula rantaian bekalan mereka. Pengukuran, pengujian, analisis, pengawasan, pemeriksaan dan sertifikasi disediakan dalam banyak kumpulan produk dalam bidang produk pengguna dan peruncitan. Pematuhan produk pengeluar, pengedar dan peruncit global dengan standard nasional dan antarabangsa dan keadaan pelanggan diaudit. Dengan cara ini, keserasian produk pengguna dengan keadaan pasaran terjamin.

Perkhidmatan yang diberikan oleh organisasi kami dalam bidang ini meliputi ujian produk, pemeriksaan dan pensijilan pengurusan, pensijilan produk, kajian pengawasan, dan latihan dan perkhidmatan maklumat. Pendekatan holistik diikuti dalam aktiviti ini dan kualiti keseluruhan produk dan proses dijaga dari reka bentuk produk hingga produk siap.

Organisasi kami menyokong semua perniagaan yang beroperasi di sektor produk dan runcit pengguna untuk mencapai tahap kecekapan tertinggi, untuk mengenal pasti risiko yang mungkin timbul semasa aktiviti mereka dan untuk menghilangkan risiko tersebut.

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.