Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

EUROLAB Mengenai Kami
Korporat EUROLAB

Dasar kami

Prinsip dasar kualiti kami yang ditentukan oleh pengurusan atasan organisasi kami dan diadopsi oleh semua pekerja kami adalah seperti berikut:

Dasar kami

 • Memberi perkhidmatan yang bebas dan tidak berat sebelah kepada perniagaan dalam semua keadaan dan setiap masa
 • Tidak berkompromi pada prinsip moral, etika dan kerahsiaan
 • Tidak menjejaskan prinsip kejujuran dan kebolehpercayaan
 • Untuk berdiri pada tahap yang sama dengan semua perniagaan yang dilayan
 • Untuk menggunakan sumber dengan berkesan dan cekap
 • Untuk beroperasi sesuai dengan peraturan perundangan lokal dan asing
 • Tidak melampaui standard yang diterbitkan oleh organisasi dalam dan luar negara
 • Mematuhi peraturan badan pentauliahan semasa melakukan aktiviti
 • Untuk menyokong pengembangan pengurus dan pekerja dalam pengetahuan dan pengalaman
 • Untuk mewujudkan kakitangan yang berkelayakan, berpengalaman dan profesional dan memastikan perkembangan pekerja yang berterusan
 • Meningkatkan keberkesanan sistem perakuan dan pemeriksaan yang diterapkan secara berterusan selaras dengan harapan dan keperluan perniagaan yang dilayan.
 • Memberi kesedaran di sektor ini mengenai risiko industri dan pencegahannya
 • Mengutamakan kesihatan dan keselamatan masyarakat dan alam sekitar
 • Untuk meningkatkan kesedaran perusahaan tentang melindungi alam sekitar, mengembangkan kesadaran terhadap lingkungan, mencegah pencemaran dan kesihatan dan keselamatan pekerja
 • Untuk menjadi sensitif kepada alam sekitar

Matlamat utama organisasi kami adalah untuk melayani perniagaan secara tidak berat sebelah, bebas dan adil dalam rangka syarat akreditasi. Untuk ini, sistem pengurusan diterapkan dalam organisasi berdasarkan objektiviti. Di samping itu, sasaran yang dapat diukur telah ditetapkan untuk pekerja dan tinjauan pengurusan berkala dilakukan. Keberkesanan organisasi kami sentiasa dipantau melalui audit dalaman, ulasan dan maklum balas pelanggan secara berkala.

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.