Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

Ukur Ukur

Pemeriksaan Kemudahan Elektrik

Ukur Ukur

Sesuai dengan peraturan perundangan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku, pengukuran grounding di kemudahan elektrik dan pengukuran grounding mesin dan sistem yang beroperasi dengan elektrik harus dilakukan di kilang, bengkel, hotel, hospital, fasilitas pendidikan dan latihan dan kompleks sukan.

Ukur Ukur

Arus elektrik selalu memilih jalan rintangan termudah dan terendah mengikut sifatnya. Oleh itu, untuk melindungi kesihatan manusia dan kehidupan alat elektrik dan elektronik, pembumian dibuat terhadap risiko kebocoran elektrik dan fungsi pembumian dikendalikan oleh pengukuran pembumian biasa. Tujuan pembumian adalah untuk membenarkan elektrik sesat mengalir ke tanah melalui konduktor. Oleh itu, ujian pembumian sangat penting dari segi kesihatan dan keselamatan pekerjaan terhadap potensi risiko kebocoran elektrik di kedua-dua titik pengguna akhir, seperti palam dan soket, dan peranti yang beroperasi dengan elektrik.

Dalam sistem pembumian, apabila seseorang menyentuh konduktor yang bocor, arus elektrik mengalir melalui kabel pembumian, bukan ke atas orang tersebut. Rintangan pembumian diinginkan hampir mendekati sifar. Sekiranya tidak ada landasan, kerosakan dapat terjadi, mulai dari kehilangan nyawa dan harta benda.

Sistem pembumian adalah untuk melindungi keselamatan nyawa dan harta benda. Oleh itu, pengukuran pembumian harus dilakukan secara berkala. Pengukuran ini berdasarkan Peraturan Pemasangan Pemasangan Elektrik yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Asli.

Secara amnya, dua kaedah digunakan untuk menguji sistem pembumian elektrik. Yang pertama adalah kaedah penurunan tiga titik atau potensi. Yang lain adalah ujian frekuensi teraruh.

Sementara itu, peranti yang digunakan dalam pengukuran rintangan pembumian, yang berada di tangan institusi yang berwenang yang melakukan pengujian dan pemeriksaan, juga dikalibrasi sekurang-kurangnya sekali setahun mesti. Pengukuran ini mesti dibuat oleh jurutera elektrik, jurutera elektronik dan juruteknik elektrik.

Perkhidmatan pengukuran pembumian juga disediakan oleh organisasi kami dalam ruang lingkup perkhidmatan pemeriksaan kemudahan elektrik.

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.