Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

EUROLAB Mengenai Kami
Korporat EUROLAB

Misi dan Visi

Visi organisasi kami adalah untuk mempunyai pekerja yang pakar, berpengalaman, berpendidikan, jujur, beretika, berprinsip dan setia kepada organisasi. Pada masa yang sama, untuk menyediakan perkhidmatan yang boleh dipercayai, tidak berat sebelah dan bebas untuk diproses dengan menjaga infrastruktur teknologi pada tahap tertinggi.

Misi dan Visi

Organisasi kami tidak hanya melindungi kepentingannya sendiri dalam sertifikasi produk dan sistem, penilaian kesesuaian, pengesahan dan pemeriksaan yang diberikannya kepada perniagaan, tetapi juga menyediakan perkhidmatan yang tidak akan merosakkan reputasi dan reputasi perniagaan dan menambah nilai kepada mereka.

Visi organisasi kami adalah untuk berkongsi pengetahuan, pengalaman dan kepakaran dengan perniagaan sambil memberikan perkhidmatan pensijilan dan audit. Dengan cara ini, dipastikan bahawa perusahaan berkembang, memastikan keberlanjutan mereka dan memperoleh daya saing. Ini penting baik untuk kecekapan perusahaan dan untuk pembangunan dan pembangunan negara kita.

Misi organisasi kami adalah untuk menyediakan perkhidmatan pensijilan, verifikasi dan audit yang memberikan nilai tambah kepada perniagaan, untuk mempercepat proses mereka dan untuk meningkatkan keyakinan dalam sektor ini.

Salah satu misi kami adalah untuk menilai dan memeriksa struktur institusi, prestasi dan kebolehpercayaan perniagaan yang dilayani dalam kerangka prinsip kerahsiaan, sambil memberikan perkhidmatan perakuan dan audit.

Misi asas kami adalah merancang dan mengekalkan aktiviti sesuai dengan watak dan keperluan korporat perniagaan. Pada masa yang sama, ini adalah untuk menyediakan perkhidmatan yang telus dan jujur ​​dengan mematuhi peraturan privasi.

Untuk menjadi organisasi perakuan dan audit yang memberikan kepercayaan, organisasi kami berhati-hati dan memastikan keadaan ini dapat dirasakan oleh pihak yang berkenaan. Untuk tujuan ini, pengurusan atasan organisasi kami memberi tumpuan kepada peningkatan pengetahuan dan pengalaman pekerja secara berterusan dan peningkatan kecekapan aktiviti secara berterusan.

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.