Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

EUROLAB Mengenai Kami
Korporat EUROLAB

Tanggungjawab korporat

Tanggungjawab korporat adalah komponen penting dalam dunia perniagaan masa kini. Secara umumnya dipercayai bahawa perniagaan sangat peduli dengan membuat keuntungan dan kurang memperhatikan masyarakat, ekologi dan kebebasan sivil. Walau bagaimanapun, pendekatan ini mula berubah baru-baru ini. Semakin banyak perniagaan terlibat dalam aktiviti tanggungjawab sosial. Perniagaan dari pelbagai saiz beralih kepada inisiatif di mana keseimbangan akan dijalin dalam bidang keuntungan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Persepsi tanggungjawab sosial kini telah berubah secara radikal.

Tanggungjawab korporat

Perniagaan bertanggungjawab untuk kesan aktiviti mereka pada masyarakat dalam kerangka tanggungjawab korporat. Perniagaan harus mengintegrasikan keperihatinan sosial, alam sekitar, etika hak asasi manusia dan keprihatinan pengguna dalam operasi dan strategi terasnya bekerjasama dengan pihak berkepentingan. Berdasarkan fakta ini, tanggungjawab korporat mempunyai dimensi berikut: aspek pemangku kepentingan, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek kesukarelaan dan aspek ekologi.

Dalam konteks tanggungjawab korporat, organisasi kita, sebagai pengurus dan pekerja, bergantung pada set nilai dan prinsip perbezaan, fokus, konsistensi, identiti dan ketelusan.

Identiti korporat berpunca dari analisis bagaimana pekerja melihat perniagaan pelanggan. Reputasi yang baik membawa kejayaan. Oleh itu, pendekatan tanggungjawab sosial harus dianggap sebagai ciri utama untuk menilai reputasi perniagaan. Tanggungjawab korporat dikaitkan dengan tugas sukarela untuk melayani alam sekitar dan masyarakat. Kegiatan sukarela ini meningkatkan reputasi syarikat. Perniagaan harus mengintegrasikan prinsip tanggungjawab korporat ke dalam operasi mereka untuk membina reputasi yang baik dan meningkatkan prestasi kewangan mereka. Pelbagai kajian membuktikan bahawa reputasi korporat membawa kepada kelebihan daya saing jangka panjang yang signifikan dan merupakan faktor kejayaan yang penting.

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.