Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

Audit Sistem Kualiti (Teknikal)

Audit Sistem Kualiti (Teknikal)

Untuk menentukan seberapa boleh dipercayai syarikat pembekal berpotensi, perniagaan biasanya berlaku untuk organisasi yang berwenang dan meminta audit sistem yang berkualiti.

Audit Sistem Kualiti (Teknikal)

Terutamanya, audit sistem kualiti bertujuan untuk menilai sama ada asas sistem kualiti wujud. Dalam audit ini, pemeriksaan biasa dilakukan di syarikat pembekal seperti apakah input dikendalikan dengan betul, sama ada proses dikendalikan, sama ada output disahkan dengan betul dan adakah petunjuk dan alat kawalan lain dikalibrasi dengan baik. Hasil pemeriksaan ini cukup untuk mengenal pasti pembekal yang tidak teratur.

Walau bagaimanapun, audit khusus proses harus dilakukan oleh juruaudit yang mempunyai pengalaman bekerja dalam proses tersebut dan memahami risiko utama yang akan dinilai. Audit sistem kualiti, atau audit teknikal, harus merangkumi kawalan berikut sebagai tambahan kepada langkah-langkah pengendalian mutu yang dijelaskan di atas: kemampuan teknikal, kawalan proses, proses pemasangan, parameter proses, parameter kitaran, penyelenggaraan pencegahan, pengendalian bahan, kemampuan reka bentuk dan pembuatan, dan kecekapan alat.

Audit sistem kualiti adalah suatu bentuk tinjauan sistematik dan bebas yang digunakan untuk menentukan apakah kegiatan dan hasil bisnis sesuai dengan peraturan yang dirancang dan apakah peraturan ini dilaksanakan dengan efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan.

Audit sistem kualiti berkaitan dengan siapa, apa, di mana, kapan dan bagaimana digunakan untuk menghasilkan produk di perusahaan. Fokus utama saya dalam auditTopiknya adalah: Bagaimana sistem kualiti ditakrifkan? Siapa yang bertanggungjawab untuk pengeluaran? Siapa yang bertanggungjawab memastikan kualiti produk memenuhi kehendak pelanggan? Apakah tanggungjawab pengurusan dalam fungsi sistem kualiti? Proses apa yang digunakan untuk memandu usaha pengeluaran? Bagaimana proses ini dikemas kini? Di manakah proses disimpan dan bagaimana proses ini diakses?

Perkhidmatan pemeriksaan sistem kualiti (teknikal) juga disediakan oleh organisasi kami dalam skop perkhidmatan pengurusan pembekal.

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.