Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

Risiko Peraturan

Pengurusan Risiko Strategik

Risiko Peraturan

Risiko regulasi (regulasi) adalah risiko bahwa perubahan dalam undang-undang dan peraturan akan mempengaruhi bisnis, industri atau pasar secara signifikan. Perubahan peraturan perundangan oleh badan pemerintah dapat meningkatkan biaya operasi perusahaan, mengurangi daya tarik investasi, atau mengubah kondisi persaingan.

Risiko Peraturan

Perniagaan menghadapi risiko peraturan yang berkaitan dengan operasi, keperluan modal, perkhidmatan, produk dan pendedahan mereka.

Risiko peraturan adalah risiko bahwa perubahan perundangan akan mempengaruhi perusahaan atau industri. Syarikat mesti mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh institusi rasmi yang mengawal sektor ini. Oleh itu, perubahan dalam peraturan ini dapat menyebabkan kesan riak dalam industri. Sebagai contoh, perubahan peraturan dapat meningkatkan biaya transaksi, memperkenalkan halangan undang-undang dan pentadbiran, dan kadang-kadang bahkan menyekat perniagaan untuk menjalankan perniagaan.

Para perundangan sering membuat peraturan baru atau memperbaharui peraturan yang berlaku. Perubahan peraturan besar yang mempengaruhi syarikat atau industri mungkin: tarif dan dasar perdagangan, pembaharuan dasar cukai, undang-undang gaji minimum, atau cuti wajib dan hari sakit.

Sebagai contoh, perubahan dalam dasar perdagangan antarabangsa mempengaruhi syarikat yang mengeksport dan mengimport barang secara berkala. Keadaan ini juga mempengaruhi pelabur asing membuat pelaburan. Sebaliknya, pembaharuan dasar cukai mempengaruhi keuntungan bagi perniagaan dan pelabur individu. Pindaan terhadap undang-undang cukai pendapatan secara langsung mempengaruhi pendapatan dan menimbulkan risiko peraturan baru.

Kenaikan gaji minimum secara signifikan mempengaruhi perniagaan dengan sebilangan besar tenaga kerja berkemahiran rendah dan merupakan sumber risiko pengawalseliaan yang kritikal. Perniagaan kecil menderita lebih banyak kerana mereka tidak dapat mencapai skala ekonomi. Di samping itu, pengaturan baru yang dibuat pada hari cuti wajib atau hari sakit mempengaruhi operasi syarikat yang cekap.

Organisasi kami juga menyediakan perkhidmatan risiko peraturan untuk perniagaan dalam ruang lingkup perkhidmatan pengurusan risiko strategik.

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.