Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

Risiko Operasi

Pengurusan Risiko Strategik

Risiko Operasi

Risiko operasi merujuk kepada pelbagai risiko yang timbul dari aktiviti perniagaan biasa syarikat. Kategori risiko operasi merangkumi situasi di mana rancangan pemasaran dan pertumbuhan syarikat salah atau tidak mencukupi, risiko penipuan, masalah pekerja dan risiko model perniagaan.

Risiko Operasi

Risiko operasi merujuk kepada ketidakpastian dan bahaya yang timbul ketika perusahaan berusaha menjalankan aktiviti perniagaan hariannya di kawasan atau sektor tertentu. Beberapa jenis risiko perniagaan timbul dalam proses perniagaan, pekerja dan sistem. Risiko operasi diklasifikasikan sebagai pelbagai risiko tidak sistematik khusus untuk perniagaan atau industri tertentu.

Risiko operasi menumpukan pada bagaimana aktiviti dicapai dalam perniagaan, bukan apa yang dihasilkan. Risiko ini sering dikaitkan dengan keputusan aktif mengenai bagaimana perniagaan beroperasi dan apa yang diutamakan. Walaupun tidak pasti bahawa risiko akan mengakibatkan kegagalan, pengeluaran yang lebih rendah atau kos yang lebih tinggi, ia diramalkan akan menghasilkan hasil yang lebih tinggi atau lebih rendah bergantung pada keputusan pengurusan.

Sebenarnya, risiko operasi diringkaskan sebagai risiko pekerja. Dengan kata lain, ada risiko aktiviti akan gagal kerana kesalahan pekerja. Risiko operasi, yang berbeza dari satu sektor ke sektor lain, adalah faktor penting yang harus diambil kira semasa membuat keputusan pelaburan. Risiko operasi lebih rendah di industri dengan interaksi manusia rendah.

Risiko operasi secara amnya tergolong dalam kategori risiko perniagaan. Sebagai contoh, kawasan yang mempunyai risiko operasi adalah penyelenggaraan sistem dan peralatan yang diperlukan. Kawasan lain adalah pekerja. Sekiranya perniagaan yang berorientasikan penjualan mempunyai jurujual bergaji rendah dan tidak berkelayakan, tingkah laku ini dianggap sebagai risiko operasi. Atau tidak mempunyai kakitangan penyelenggaraan yang berkelayakan juga dianggap sebagai risiko operasi. Keadaan ini menyebabkan kehilangan reputasi perniagaan dan kelewatan.

Perkhidmatan risiko operasi juga disediakan oleh organisasi kami dalam skop perkhidmatan pengurusan risiko strategik.

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.