Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

Risiko Kecairan

Pengurusan Risiko Strategik

Risiko Kecairan

Risiko kecairan merangkumi risiko kecairan aset dan risiko kecairan pendanaan operasi. Risiko kecairan aset merujuk kepada kemudahan syarikat menukar asetnya menjadi tunai sekiranya terdapat keperluan mendadak dan penting untuk aliran tunai tambahan. Risiko kecairan pembiayaan operasi merujuk kepada aliran tunai harian.

Risiko Kecairan

Dengan kata lain, risiko kecairan adalah risiko bahawa syarikat tidak dapat memenuhi tuntutan kewangan jangka pendeknya. Risiko ini sering timbul apabila sekuriti atau aset tetap tidak dapat dilikuidasi tanpa kehilangan modal atau pendapatan.

Risiko kecairan terutamanya timbul apabila perusahaan yang memerlukan wang tunai yang mendesak mempunyai aset berharga yang tidak dapat diperdagangkan kerana ketidakmampuan untuk mencari pembeli atau kerana keadaan pasaran yang tidak cekap di mana sukar untuk mencari pembeli. Contohnya, harta yang berharga mungkin tidak mempunyai pembeli yang berminat kerana keadaan pasaran pada masa itu. Walaupun pada masa lain harta itu dijual dengan harga yang jauh lebih baik, perniagaan mungkin tidak mempunyai pilihan selain menunggu dan menjual pada masa itu. Ini adalah risiko kecairan memegang aset.

Untuk mengelakkan risiko kecairan, perniagaan dengan aset jangka panjang harus mempertimbangkan kelayakan aset tersebut, dengan mempertimbangkan keperluan tunai jangka pendek mereka. Aset yang sukar dijual di pasaran tidak cair membawa risiko kecairan. Kerana tidak mustahil untuk menukarnya dengan mudah menjadi wang tunai apabila diperlukan. Risiko kecairan menurunkan nilai beberapa aset atau perniagaan kerana peningkatan potensi kerugian modal.

Ringkasnya, kecairan adalah mengenai seberapa mudah aset dapat dijual di pasaran dan ditukar menjadi wang tunai. Risiko kecairan dana atau aliran tunai menjadi perhatian utama bagi mereka yang menyiasat sama ada perniagaan dapat membiayai tanggungjawabnya. Ukuran mudah tunai yang paling mudah adalah penyebaran tawaran / permintaan.

Organisasi kami juga menyediakan perkhidmatan risiko kecairan kepada perniagaan dalam ruang lingkup perkhidmatan pengurusan risiko strategik.

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.