Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

Risiko Kewangan

Pengurusan Risiko Strategik

Risiko Kewangan

Adalah wajar untuk menghadapi risiko dalam sebarang aktiviti perniagaan, dan pengurusan risiko yang baik adalah faktor penting dalam menjalankan operasi dengan jayanya. Setiap pengurusan perniagaan mempunyai tahap kawalan yang berbeza dari segi risiko. Beberapa risiko dapat diuruskan secara langsung, tetapi beberapa risiko sebahagian besarnya berada di luar kawalan pengurusan perniagaan. Perkara terbaik yang boleh dilakukan oleh syarikat adalah dengan menjangkakan risiko yang mungkin berlaku, menguruskan risiko yang mungkin akan mempengaruhi operasi perniagaan dengan betul, menilai kesannya dengan betul, dan berusaha bersiap sedia untuk bertindak balas dengan tepat dalam situasi berbahaya.

Risiko Kewangan

Risiko kewangan perniagaan dikelaskan dari pelbagai sudut. Salah satu pendekatan adalah dengan membahagikan risiko kewangan kepada empat kategori luas: risiko pasaran, risiko kredit, risiko kecairan, dan risiko operasi. Risiko pasaran dialami apabila terdapat perubahan yang signifikan di pasaran di mana syarikat bersaing. Risiko kredit adalah risiko bahawa perniagaan akan mengeluarkan kredit kepada pelanggan mereka atau perniagaan tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk membayar. Risiko kecairan merujuk kepada seberapa mudah syarikat dapat menukar asetnya menjadi tunai jika memerlukan dana. Ia juga merujuk kepada aliran tunai harian. Risiko operasi timbul sebagai akibat dari aktiviti perniagaan biasa syarikat dan termasuk penipuan, tuntutan undang-undang dan masalah pekerja.

Keempat-empat kategori risiko ini akhirnya menimbulkan risiko kewangan dari segi keadaan ekonomi perniagaan.

Sebagai contoh, perubahan keadaan di pasaran tertentu di mana syarikat bersaing menyebabkan risiko pasaran. Contohnya ialah kecenderungan pengguna untuk membeli-belah dalam talian. Sebagai hasil daripada trend ini, perniagaan runcit tradisional menjadi tegang. Walaupun perniagaan yang dapat melakukan peningkatan yang diperlukan ke arah ini membuat peningkatan pendapatan yang signifikan, perniagaan yang lambat dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan situasi mengalami kesulitan. Dalam pasaran global yang semakin kompetitif, perniagaan yang menyedari risiko ini lebih awal dan mengambil langkah berjaga-jaga menjadikan risiko pasaran menjadi keuntungan.

Perkhidmatan risiko kewangan juga disediakan oleh organisasi kami dalam ruang lingkup perkhidmatan pengurusan risiko strategik.

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.