Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

Risiko Bukan Kewangan

Risiko Bukan Kewangan

Terdapat risiko bukan kewangan dan juga risiko kewangan untuk perniagaan. Risiko kewangan adalah risiko kewangan yang timbul dari peristiwa yang mempengaruhi semua peserta di pasaran. Contohnya, risiko kadar faedah, risiko nilai pasaran seperti harga mata wang asing, harga saham dan harga komoditi, risiko kredit dan risiko kecairan seperti kelewatan pembayaran dan spread kredit adalah risiko kewangan utama.

Risiko Bukan Kewangan

Risiko bukan kewangan adalah semua jenis risiko lain yang mungkin dihadapi oleh perniagaan. Contoh risiko tersebut adalah: risiko model, penipuan, salah laku, risiko operasi seperti kegagalan kawalan dalaman atau sistem audit atau bencana alam, risiko undang-undang seperti risiko pendamaian, risiko perakaunan, risiko peraturan, kegagalan pihak lain untuk mematuhi syarat kontrak, risiko cukai dan kunci risiko pekerja.

Risiko pasaran bukan kewangan, risiko kredit dan risiko operasi adalah tiga bentuk utama pendedahan risiko kewangan. Risiko politik adalah salah satu jenis risiko bukan kewangan yang paling biasa. Berniaga dalam mata wang yang boleh menjadi tidak stabil kerana konflik politik adalah risiko. Sekiranya pasaran tidak cukup mendalam, perniagaan mungkin terjebak dalam memegang jawatan. Situasi risiko kecairan ini boleh berlaku di mana-mana pasaran, jenis keselamatan, atau di mana sahaja.

Risiko bukan kewangan merangkumi salah tafsiran atau penyalahgunaan data. Data adalah nadi strategi. Risiko operasi dikaitkan dengan data.

Ringkasnya, risiko bukan kewangan adalah konsep luas yang ditakrifkan sebagai risiko selain daripada risiko kewangan tradisional, pasaran, kredit dan kecairan. Selepas krisis kewangan global, perniagaan membuat pelaburan yang signifikan untuk meningkatkan program pengurusan risiko mereka dan mematuhi syarat undang-undang yang semakin ketat. Banyak perniagaan hari ini melaksanakan program pengurusan risiko yang dirancang dengan baik untuk menguruskan risiko pasaran, kredit dan kecairan. Sebaliknya, keperluan untuk melaksanakan pengurusan risiko bukan kewangan juga semakin meningkat.

Organisasi kami juga menyediakan perkhidmatan risiko bukan kewangan kepada perniagaan dalam ruang lingkup perkhidmatan pengurusan risiko strategik.

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.