Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

Risiko dalam Teknologi Maklumat

Risiko dalam Teknologi Maklumat

Teknologi maklumat memainkan peranan yang sangat penting dalam banyak perniagaan. Perniagaan harus mengenal pasti risiko untuk sistem dan data teknologi maklumat, mengurangkan dan mengurus risiko ini dan mengembangkan rancangan untuk krisis teknologi maklumat. Perniagaan mempunyai tanggungjawab undang-undang mengenai kerahsiaan, transaksi elektronik dan latihan pekerja yang mempengaruhi strategi pengurusan risiko teknologi maklumat.

Risiko dalam Teknologi Maklumat

Risiko utama dalam bidang teknologi maklumat termasuk kesalahan perisian dan perkakasan, kesalahan pekerja, spam, virus dan serangan berbahaya, dan bencana alam seperti kebakaran, ribut atau banjir. Risiko teknologi maklumat dapat dikendalikan dengan mengenal pasti, menilai dan menentukan kesan risiko tersebut. Mempunyai rancangan kesinambungan perniagaan membantu perniagaan menyingkirkan risiko ini.

Sekiranya perniagaan menggunakan sistem teknologi maklumat seperti komputer dan rangkaian untuk aktiviti perniagaan yang penting, mereka perlu mengetahui kepelbagaian dan sifat risiko untuk sistem ini. Secara umum, ancaman terhadap sistem dan data teknologi maklumat dapat disenaraikan seperti berikut:

  • Kesalahan perkakasan dan perisian (menyebabkan kehilangan data)
  • Perisian hasad (perisian hasad yang dirancang untuk mengganggu operasi sistem)
  • Virus (perisian yang dapat meniru dan menyebar dari satu komputer ke komputer lain dan sering mengganggu sistem komputer)
  • Spam, penipuan dan pancingan data (mesej elektronik yang mencuri maklumat peribadi orang atau cuba menipu orang dengan transaksi palsu)
  • Kesalahan pekerja (pemprosesan data yang salah, pemusnahan data yang ceroboh atau membuka e-mel yang dijangkiti)

Terdapat juga ancaman jenayah terhadap sistem dan data teknologi maklumat. Contohnya, penggodam, penipuan, pencurian kata laluan, serangan dalam talian yang menghalang pengguna yang dibenarkan mengakses sistem, pelanggaran keselamatan, dan penipuan kakitangan adalah antara ancaman tersebut.

Bencana alam seperti kebakaran, ribut dan banjir juga menimbulkan risiko serius bagi sistem, data dan infrastruktur teknologi maklumat.

Dalam skop perkhidmatan pengurusan risiko strategik, perkhidmatan risiko dalam teknologi maklumat juga disediakan oleh organisasi kami.

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.