Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

Pengurusan Risiko Strategik

Pengurusan Risiko Strategik

Pengurusan risiko strategik didefinisikan sebagai proses menentukan, menilai dan mengelola risiko dalam strategi bisnis perusahaan, termasuk mengambil tindakan cepat ketika risiko terjadi. Dalam hal ini, pengurusan risiko strategik merangkumi pengelolaan berbagai peristiwa dan senario yang mungkin berlaku dan menilai bagaimana hasilnya akan mempengaruhi nilai perusahaan.

Pengurusan Risiko Strategik

Risiko adalah konsep yang sangat luas dan merangkumi segalanya dari risiko inovasi produk hingga risiko pasaran, dari risiko rantaian bekalan hingga risiko reputasi. Komponen utama pengurusan risiko korporat adalah pengurusan risiko strategik dan merupakan konsep yang mempengaruhi tahap risiko yang boleh ditoleransi perusahaan dan proses membuat keputusan strategik. Pengurusan risiko strategik terletak di tengah proses penentuan strategi dan pelaksanaan strategi.

Pengurusan risiko strategik penting bagi perniagaan kerana menguruskan risiko yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai strategi dan objektif perniagaannya secara signifikan.

Secara umum, dalam proses pengurusan risiko korporat, banyak pengurusan syarikat menubuhkan pelbagai jawatankuasa risiko. Jawatankuasa risiko ini mengumpulkan sekumpulan orang antara disiplin untuk mengesan dan mengkaji risiko di seluruh syarikat dan mempromosikan kesedaran risiko dan amalan pengurusan risiko di syarikat. Struktur dan komponen jawatankuasa ini sangat berbeza antara perniagaan. Tetapi kuncinya adalah ia berfungsi untuk perniagaan dan mesti mengambil kira kerumitan perniagaan, proses pengurusan risiko perusahaan yang lebih luas, dan struktur perniagaan.

Risiko strategik adalah risiko yang mempengaruhi keupayaan syarikat untuk mencapai strategi dan objektif perniagaannya. Akibatnya, risiko ini adalah yang mempengaruhi nilai syarikat dan daya maju perniagaan yang berterusan.

Untuk pengurusan risiko strategik yang berkesan, perancangan harus dibuat yang menentukan semua aktiviti penting perusahaan, hubungan antara risiko dan proses yang dirancang untuk mengurangi risiko di seluruh perusahaan. Pengurusan syarikat mesti mempertahankan dan mempersoalkan pengurusan risiko strategik. Kadang kala risiko juga boleh menjadi peluang perniagaan untuk perniagaan.

Perkhidmatan pengurusan risiko strategik utama yang disediakan oleh organisasi kami adalah:

 • Risiko strategi
 • Risiko reputasi
 • Risiko peraturan
 • Risiko kewangan
 • Risiko kewangan
 • Risiko pasaran
 • Risiko kredit
 • Risiko kecairan
 • Risiko operasi
 • Risiko siber
 • Pengurusan risiko global
 • Persepsi risiko
 • Keselamatan dalam dunia digital
 • Risiko bukan kewangan
 • Risiko dalam teknologi maklumat
 • Kepintaran buatan dan pengurusan risiko

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.