Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

Kesihatan, Keselamatan dan Persekitaran - Kesihatan, Keselamatan dan Audit Alam Sekitar

Kesihatan, Keselamatan dan Persekitaran - Kesihatan, Keselamatan dan Audit Alam Sekitar

Perniagaan menetapkan peraturan dan menjelaskan standard yang diharapkan dapat dipenuhi oleh pekerja. Ini membentuk kerangka kerja untuk pengelolaan kesihatan, keselamatan dan lingkungan di lingkungan kerja. Pengurusan perniagaan harus memikul tanggungjawab dan memimpin terutamanya dalam bidang berikut:

Kesihatan, Keselamatan dan Persekitaran - Kesihatan, Keselamatan dan Audit Alam Sekitar

 • Untuk melaksanakan syarat-syarat peraturan dan piawaian yang ditetapkan dengan berkesan
 • Untuk mewujudkan, mengembangkan dan mengekalkan budaya korporat yang kuat untuk kerja yang selamat dan peningkatan berterusan
 • Menetapkan matlamat peningkatan yang fleksibel
 • Memperuntukkan sumber yang mencukupi untuk mencapai matlamat

Perniagaan umumnya berdasarkan sistem pengurusan dan piawaian berikut:

 • Sistem Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan OHSAS 18001 dan Sistem Pengurusan Keselamatan AS / NZ 4801 untuk Keselamatan
 • Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 untuk Kualiti
 • Sistem Pengurusan Alam Sekitar ISO 14001 untuk Alam Sekitar

Secara amnya, audit kesihatan, keselamatan dan persekitaran dalam perniagaan memberi tumpuan kepada perkara berikut:

 • Untuk melindungi kesihatan dan keselamatan pekerja
 • Meminimumkan kerosakan pada persekitaran
 • Untuk beroperasi dalam kerangka peraturan perundangan
 • Pastikan pekerja mengetahui tanggungjawab keselamatan, kesihatan dan persekitaran pekerjaan dan cara menanganinya

Prestasi kesihatan, keselamatan dan persekitaran perniagaan disokong oleh audit dalaman dan audit luaran secara berkala. Dalam audit ini, kekurangan sistemik dan masalah keserasian dikenal pasti dan penyelesaian dicadangkan. Perniagaan harus mengkaji cadangan dari audit ini, mengembangkan tindakan dan memantau pelaksanaannya dengan memindahkannya kepada pekerja.

Perkhidmatan audit kesihatan, keselamatan dan persekitaran yang disediakan oleh organisasi yang diberi kuasa dirancang untuk memandu perniagaan mengenai amalan terbaik dan perubahan terbaru dalam peraturan perundangan. Perkhidmatan ini merangkumi pelbagai perkhidmatan dari analisis jurang pra-audit hingga tinjauan sistem, bahkan untuk membandingkan sistem keselamatan dan kesihatan yang ada, membantu perniagaan mencapai tujuan strategisnya. Dengan cara ini iPrestasi perusahaan secara beransur-ansur meningkat.

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.