Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

Keselamatan dan Persekitaran Kesihatan

Keselamatan dan Persekitaran Kesihatan

Kesihatan, keselamatan dan lingkungan (HSE) merujuk kepada cabang atau departemen dalam sebuah syarikat yang bertanggung jawab untuk perlindungan lingkungan serta pematuhan dan perlindungan peraturan dan keselamatan kesehatan dan keselamatan kerja.

Keselamatan dan Persekitaran Kesihatan

Kesihatan, keselamatan dan lingkungan (HSE) sering disebut sebagai kesihatan dan keselamatan lingkungan (EHS) atau keselamatan, kesihatan dan lingkungan (EHS). Dari perspektif keselamatan, ini melibatkan usaha dan prosedur yang teratur untuk mengenal pasti bahaya di tempat kerja dan mengurangkan kemalangan dan pendedahan kepada keadaan dan bahan berbahaya. Ini juga meliputi latihan personel mengenai pencegahan kemalangan, tindak balas kemalangan, kesiapsiagaan kecemasan dan penggunaan pakaian dan peralatan pelindung.

Dari segi kesihatan, ia harus mempunyai perkembangan proses, amalan kerja dan aktiviti sistemik yang selamat, berkualiti tinggi dan mesra alam yang mencegah atau mengurangkan risiko bahaya kepada orang, pengendali atau pesakit secara umum.

Dari perspektif persekitaran, ini melibatkan mewujudkan pendekatan sistematik untuk mematuhi peraturan alam sekitar, seperti menguruskan sepenuhnya pembuangan sampah atau udara untuk membantu kemudahan itu mengurangkan jejak karbon syarikat.

Keperluan peraturan memainkan peranan penting dalam disiplin EHS, dan pengurus EHS harus menentukan dan memahami peraturan EHS yang relevan, hasilnya harus disampaikan kepada pihak pengurusan kanan sebelum syarikat dapat melaksanakan tindakan yang sesuai. Pengurusan EHS tidak terbatas pada kepatuhan undang-undang dan syarikat harus didorong untuk melakukan lebih banyak daripada yang diharuskan oleh undang-undang.

Jabatan kesihatan, keselamatan dan alam sekitar umumnya bertanggungjawab untuk dua tujuan:

  • Pencegahan semua kejadian dan kemalangan yang mungkin timbul akibat keadaan kerja yang tidak normal
  • Mengurangkan kesan buruk yang mungkin timbul dari keadaan kerja yang normal

Menghadapi api, letupan dan bahan berbahaya di persekitaran kerja adalah contoh tujuan pertama. Mengurangkan jejak karbon syarikat dan kesan persekitaran adalah contoh matlamat kedua. Untuk kedua tujuan, termasuk keperluan peraturan dalam dasar bertulis syarikat memainkan peranan penting dalam mengembangkan langkah-langkah yang memenuhi keperluan syarikat sambil mematuhi peraturan negeri dan persekutuan.

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.