Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

Pengurusan Risiko Industri - Pengurusan Keselamatan Proses

Pengurusan Risiko Industri - Pengurusan Keselamatan Proses

Setiap tempat kerja mempunyai risiko dan bahaya tersendiri. Namun, ada yang menghadapi risiko dan bahaya yang lebih besar daripada yang lain. Sebagai contoh, banyak perniagaan menghadapi risiko yang tidak dijangka untuk melepaskan cecair dan gas beracun, reaktif atau mudah terbakar dari proses yang mengandungi bahan kimia yang sangat berbahaya. Oleh kerana risiko yang berpotensi menimbulkan bencana, Pentadbiran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA) menerbitkan Pengurusan Keselamatan Proses yang Sangat Berbahaya.

Pengurusan Risiko Industri - Pengurusan Keselamatan Proses

Proses Keselamatan Proses adalah standard OSHA yang memerlukan pengenalpastian, penilaian dan kawalan bahaya yang berkaitan dengan bahan kimia yang sangat berbahaya yang digunakan dalam proses perusahaan. Prasyarat utama standard ini ialah perniagaan memerlukan analisis risiko yang komprehensif terhadap semua proses operasi. Penilaian ini dikenali sebagai pengurusan keselamatan proses atau analisis bahaya proses. Pada dasarnya ia mesti merangkumi faktor-faktor berikut:

 • Memproses maklumat keselamatan
 • Proses analisis bahaya
 • Prosedur operasi
 • Penyelidikan peristiwa
 • Tukar pengurusan
 • Integriti mekanikal
 • Penyertaan pekerja
 • Rahsia perdagangan
 • Audit pematuhan
 • latihan
 • Kontraktor
 • Permit kerja panas
 • Kajian keselamatan pra-permulaan
 • Perancangan dan tindak balas kecemasan

Apabila digunakan dengan betul, faktor-faktor ini dalam program pengurusan keselamatan proses harus dapat mencegah kebakaran, letupan dan pelepasan bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan risiko keselamatan bagi pekerja atau masyarakat. Perniagaan harus fokus pada setiap faktor ini secara keseluruhan dan bersamaan dengan faktor lain.

Ringkasnya, pengurusan keselamatan proses adalah kaedah sistematik yang digunakan untuk mengawal bahan kimia berbahaya. Program-program ini, di satu pihak, membolehkan perniagaan menguruskan risiko keselamatan proses, di sisi lain, membantu meningkatkan produktiviti dan pengoptimuman dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengatur dan mengendalikan prinsip-prinsip aplikasi proses.

Pengurusan keselamatan proses di negara kita dilakukan dalam kerangka Peraturan Pencegahan Kemalangan Industri Besar dan Mengurangkan Kesannya yang diterbitkan pada tahun 2013.

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.