Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

Pengurusan Risiko Industri

Pengurusan Risiko Industri

Pengurusan risiko adalah proses mengenal pasti, menilai dan mengawal ancaman terhadap modal dan pendapatan organisasi. Ancaman atau risiko ini dapat timbul dari berbagai sumber, termasuk ketidakpastian kewangan, tanggungjawab undang-undang, kesalahan pengurusan strategik, kemalangan dan bencana alam.

Pengurusan Risiko Industri

Ancaman keselamatan dan risiko berkaitan data dan strategi pengurusan risiko untuk mengurangkannya telah menjadi keutamaan bagi syarikat digital. Akibatnya, rancangan pengurusan risiko semakin merangkumi proses syarikat untuk mengenal pasti dan mengawal ancaman terhadap aset digital mereka, termasuk data korporat persendirian, maklumat peribadi pelanggan (PII), dan harta intelek.

Setiap perniagaan dan organisasi menghadapi risiko kejadian tidak terduga dan berbahaya yang boleh menelan belanja wang syarikat atau menyebabkan penutupan kekal. Pengurusan risiko membolehkan organisasi bersiap sedia untuk menghadapi situasi yang tidak dijangka dengan meminimumkan risiko dan kos tambahan sebelum ia berlaku.

Proses pengurusan risiko merangkumi penilaian dan analisis bahaya dan risiko yang timbul akibat bahaya ini, langkah-langkah kawalan yang berkesan dan pembentukan sistem institusi yang diperlukan untuk mencegah bahaya baru (MEGEP, 2007). Dalam konteks ini, pengurusan risiko meliputi berbagai aplikasi, terutama di kawasan perindustrian, prinsip pengurusan risiko dapat diterapkan secara terperinci untuk semua unit sektor ini.

Kehidupan semula jadi dan kehidupan di kawasan bandar di kawasan impak zon perindustrian terancam. Secara umum, bahaya adalah apa-apa yang membahayakan orang, merosakkan struktur, menyebabkan kehilangan pekerjaan, atau berpotensi menyebabkan kesan negatif terhadap alam sekitar atau wilayah. 30 06. 2012 bertarikh dan 6331 bernombor "Undang-undang Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan" dan "Peraturan Penilaian Risiko Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan" yang diterbitkan dalam Warta Rasmi bertarikh 29.11.2012 dan bernombor 25812, bahaya dan risiko telah ditentukan.

Menurut Undang-undang ini dan peraturannya, "Bahaya adalah potensi kerusakan dan kerusakan yang dapat mempengaruhi pekerja dan tempat kerja, yang ada di tempat kerja atau dari luar, Risiko adalah kemungkinan kerugian, cedera atau akibat berbahaya lainnya yang timbul dari bahaya".

Manfaat utama pengurusan risiko termasuk:

  • Ini mewujudkan persekitaran kerja yang selamat dan selamat untuk semua kakitangan dan pelanggan.
  • Ini meningkatkan kestabilan aktiviti perniagaan sambil mengurangkan tanggungjawab undang-undang.
  • Ini memberikan perlindungan dari peristiwa yang berbahaya bagi syarikat dan juga persekitaran.
  • Ia melindungi semua orang dan aset yang berkaitan dari kemungkinan kerosakan.
  • Ini membantu menentukan keperluan insurans organisasi untuk menjimatkan premium yang tidak perlu.

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.