Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

Latihan - Latihan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan

Latihan - Latihan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan

Kesihatan dan keselamatan kerja adalah masalah yang berkaitan dengan kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Ini mementingkan kesihatan pekerja di persekitaran kerja, sama ada berbahaya atau tidak. Orang menghabiskan sebahagian besar hari mereka bekerja di tempat kerja mereka. Orang-orang ini, yang menggunakan bakat dan kepakaran mereka untuk kepentingan perniagaan yang mereka jalani, menghabiskan tenaga dan masa mereka untuk memenangi perniagaan. Oleh itu, perniagaan mesti menyediakan persekitaran kerja yang selesa dan boleh dipercayai kepada pekerja.

Latihan - Latihan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan

Keselamatan pekerjaan merujuk kepada perlindungan pekerja dari keadaan yang membahayakan kesejahteraan mereka. Ini termasuk menjaga keadaan kerja yang baik dan melindungi pekerja dari risiko yang mempengaruhi kesihatan mereka.

Terdapat banyak sebab yang menjadikan keselamatan pekerjaan menjadi penting. Yang pertama adalah penyertaan negara dalam pembayaran pampasan pekerja, rawatan perubatan dan jaminan sosial. Sebab kedua adalah risiko kehilangan reputasi perniagaan di mata pelanggan. Menjamin keselamatan pekerja juga merupakan tanggungjawab moral untuk pengurusan perniagaan. Semua perniagaan yang menggunakan sumber manusia bertanggungjawab melindungi keselamatan mereka.

Faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan untuk kesihatan dan keselamatan pekerjaan adalah keperluan keselamatan. Perniagaan mesti membezakan antara bahaya dan risiko. Bahaya adalah keadaan yang boleh mendatangkan bahaya jika tidak dikawal. Risiko, sebaliknya, menyatakan kebarangkalian hasil tertentu.

Setelah potensi bahaya dan risiko dikenal pasti, perniagaan harus menilai risiko tersebut dan mengambil langkah keselamatan yang diperlukan. Untuk mengira risiko, adalah perlu untuk mengukur faktor risiko dan menilai tahap kesan buruk. Pengiraan ini harus dikaji dan disemak secara berkala. dan harus diganti mengikut keperluan.

Dalam hal ini, latihan kesihatan dan keselamatan pekerjaan penting dalam perusahaan. Semasa menilai risiko, perusahaan mesti mengambil kira semua bahaya persekitaran kerja. Mesin atau peralatan yang digunakan oleh pekerja boleh rosak oleh peralatan. Begitu juga, agen biologi seperti bahan kimia berbahaya, radiasi, bahan pencemar dan bakteria dan virus berbahaya di persekitaran kerja menimbulkan ancaman kepada pekerja. Asas keselamatan pekerjaan adalah pelaksanaan langkah-langkah keselamatan.

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.